HomeOpleidingenCursusaanbodVeilig Werken met Asbestcementleidingen

Opleidingen

BK ingenieurs

Veilig Werken met Asbestcementleidingen

Achtergrond
Het wondermateriaal uit de vorige eeuw, asbest, is vanwege de unieke eigenschappen veel gebruikt in ondergronds (water) leidingwerk. Kilometers asbestcementleidingen liggen in de Nederlandse bodem. Tijdens regulier grondwerk kun je onverwacht met deze leidingen geconfronteerd worden. En natuurlijk hebben deze leidingen noodzakelijk gepland onderhoud nodig. De medewerkers zullen daarom op de hoogte moeten zijn van de gevaren voor henzelf en de omgeving.

Doel van de cursus
Het veilig kunnen uitvoeren van werkzaamheden aan mogelijk asbestcementleidingen en andere asbesthoudende (water)leidingen. Tevens het herkennen van asbestverdachte materialen bij werkzaamheden in de bodem, om blootstellingsrisico’s te vermijden.

Doelgroep
Medewerkers van bedrijven in ondergrondse infra en nutsbedrijven die tijdens de uitvoering van hun werkzaamheden mogelijk kunnen worden blootgesteld aan asbest. Te denken valt aan (storings-)monteurs gas, water en elektra, aannemers en telecom installateurs.

Vooropleiding/niveau
Er is geen specifieke vooropleiding noodzakelijk, maar beheersing van de Nederlandse taal is aan te bevelen.

Algemeen
De cursus bestaat uit een theoretisch en praktisch gedeelte. We behandelen in het theoretische gedeelte naast de basiskennis en het wettelijk kader ook de gevaren en de mogelijke gezondheidsrisico’s. Cursisten kunnen in het praktische gedeelte de asbesthoudende materialen die besproken zijn uitgebreid bekijken.

De cursus voldoet aan de gestelde opleidingseisen voor diverse certificeringstrajecten, waaronder de BRL 7000.

Duur en prijs van de cursus
We geven de cursus in één dag, van 09.00 tot circa 16.00 uur. De cursusprijs bedraagt € 239,- (exclusief btw). Dit is inclusief koffie, thee, lunch, deelnamecertificaat. Het uitgebreide lesboek kan na afloop van de cursus als naslagwerk dienen.

Voorwaarden
Indien in goed overleg een cursist wordt geannuleerd of de cursist wordt doorgeschoven naar een andere cursusdatum, worden geen annuleringskosten in rekening gebracht. Bij afmelding binnen vijf werkdagen zijn wij genoodzaakt de helft vande cursusprijs in rekening te brengen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marianne Jansen via [email protected] of 088 – 321 26 69.