HomeOpleidingenCursusaanbod(herhaling) Voorbereidingscursus op het examen Register Deskundig Leidinggeven Projecten (R-DLP)

Opleidingen

BK ingenieurs

(herhaling) Voorbereidingscursus op het examen Register Deskundig Leidinggeven Projecten (R-DLP)

LET OP:

Er kan weer worden ingeschreven voor het vernieuwde examen R-DLP bij CROW.

In november 2023 is versie 4.0 van CROW-publicatie 400 verschenen. Hierin staan ook de gewijzigde eind- en toetstermen voor de R-DLP.

De certificering van de R-DLP is tot 30 april 2024 vrijgesteld door de CROW. Dat houdt in dat hercertificering voor die tijd dient te zijn afgerond. De kandidaat zal eerst het theoriegedeelte positief dienen af te sluiten alvorens het praktijkexamen kan worden aangevraagd en uitgevoerd.

Voor nieuwe R-DLP kandidaten geldt de datum van 30 april 2024 natuurlijk niet.

Achtergrond

Vanaf januari 2018 wijzigen de eisen aan de DLP bij de uitvoering en voorbereiding van werkzaamheden in geval van verontreinigde bodem. De begeleiding in de klassen ‘Oranje’ tot en met ‘Rood-niet vluchtig’ is in handen van de DLP die aantoonbaar kennis heeft van CROW-publicatie 400.

Vanaf veiligheidsklasse ‘Rood – vluchtig’ dient er een geregistreerde DLP (R-DLP) op het werk aanwezig te zijn. Deze R-DLP heeft zijn registratie verkregen door het met goed gevolg afleggen van het examen R-DLP, gefaciliteerd door het CROW.

Doel van de cursus

Bij werken in verontreinigde bodem geeft de R-DLP invulling aan de maatregelen die zijn opgenomen in het V&G-plan uitvoeringsfase/plan van aanpak. De R-DLP verzorgt hiervoor de noodzakelijke veiligheidskundige registraties en de gevraagde invulling van luchtkwaliteitsmetingen. De cursus bereidt u, theoretisch en praktisch, voor op het CROW-examen R-DLP.
Deze cursus is zowel voor de certificering als de hercertificering R-DLP geschikt.

Doelgroep

Operationeel leidinggevenden van aannemers in de GWW (waaronder ook BRL 7000-gecertificeerde aannemers), ZZP’ers bij (water)bodemsaneringen evenals toezichthouders en handhavers van (lokale) overheden en milieudiensten.

Aangezien ook de betrokken deskundigen vanaf veiligheidsklasse ‘Rood-vluchtig’ geregistreerd DLP dienen te zijn, is deze cursus ook bestemd voor Middelbaar veiligheidskundigen (MVK), Hoger veiligheidskundigen (HVK), Arbeidshygiënisten (AH) en personen met de titel Management of Safety, Health & Environment (MoSHE) die werkzaamheden verzorgen voor werken in verontreinigde bodem.

Vooropleiding/niveau

De cursus wordt in de Nederlandse taal gegeven, er is geen vooropleiding noodzakelijk (het gevolgd hebben van een cursus DLP of herhalingscursus DLP volgens de CROW-publicatie 400 is wel handig) en toetsing en beoordeling van praktijkmaterialen wordt uitgevoerd door het CROW.

Duur en prijs van de cursus

De prijs van deze eendaagse voorbereidingscursus bedraagt € 310,- inclusief koffie/thee, en lunch en het gebruik van praktijkmaterialen en exclusief btw en exclusief CROW-examen.

Op verzoek leveren wij de CROW-publicatie 400 tegen de geldende kostprijs.

Voorwaarden

Indien in goed overleg een cursist wordt geannuleerd of de cursist wordt doorgeschoven naar een andere cursusdatum, worden geen annuleringskosten in rekening gebracht. Bij afmelding binnen vijf werkdagen zijn wij genoodzaakt de helft vande cursusprijs in rekening te brengen.

Aandachtspunt

Het CROW-examen (zowel praktijktoets als theorietoets) wordt gefaciliteerd door het CROW. Het examen dient te worden aangevraagd bij het CROW tegen het door het CROW bepaalde tarief.  De theorie-examens worden op meerdere locaties in Nederland afgenomen, het praktijkexamen wordt één op één afgenomen op een van de twee daarvoor geschikte examenlocaties.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marianne Jansen via [email protected] of 088 – 321 26 69.