HomeProjectenHistorisch bodemonderzoek ‘Leiding door het Midden’

Project

Den Haag, Rijswijk, Delft, Midden-Delfland en Vlaardingen

Historisch bodemonderzoek ‘Leiding door het Midden’

Circa 30 kilometer onderzoek voor Eneco

LocatieDen Haag, Rijswijk, Delft, Midden-Delfland en Vlaardingen

OpdrachtgeverEneco Warmte & Koude B.V.

Periodemei - oktober 2018

Voor het project “Leiding door het Midden” (LDM) van Eneco heeft BK ingenieurs een groot historisch onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek richt zich op het totale tracé, inclusief alternatieve tracés. Het doel van het historisch onderzoek is vast te stellen of er vanuit de historische gegevens aanwijzingen zijn voor bodemverontreiniging. 

Op basis van de historische gegevens hebben wij conclusies getrokken met betrekking tot de noodzakelijkheid voor het uitvoeren van een verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740 om de bodemkwaliteit te bepalen tot de maximale ontgravingsdiepte en verkennend asbestonderzoek conform NEN 5707. Ook bepaalden wij de veiligheidsklasse op basis van CROW-publicatie 400. Hierover adviseerden wij Eneco.

Conform NEN 5725 voerden we het historisch onderzoek uit, dat de volgende onderdelen omvatte:

  • historisch bodemgebruik en gedempte sloten;
  • eerder onderzochte locaties en voorgaande onderzoeken;
  • locaties met aanwezige sterke verontreinigingen;
  • contouren van gevallen van ernstige grond(water)verontreinigingen;
  • historische bodembedreigende bedrijfsactiviteiten;
  • (voormalige) tanks;
  • de Bodemkwaliteitskaart;
  • regionale bodemopbouw en geohydrologie.

Eneco gaat grond- en graafwerkzaamheden verrichten voor de aan te leggen warmtetracéleiding van circa 30 kilometer, van Den Haag naar Vlaardingen. Binnen een straal van 25 meter aan weerszijden van het tracé hebben wij historisch onderzoek uitgevoerd. Het tracé loopt door de gemeenten Vlaardingen, Midden-Delfland, Delft, Rijswijk en Den Haag.


Volgend project Fill 4 Created with Sketch.

Project

16 november 2018

Combi cursus CROW-96B/CROW-335 en AC-leidingen

Op verzoek van PWN componeerde BK ingenieurs een cursus van een halve dag voor vier medewerkers van…

Lees meer