HomeActueel‘Certificeringsbegeleiding biedt mij overal een kijkje in de keuken’

Nieuws

11 oktober 2022

‘Certificeringsbegeleiding biedt mij overal een kijkje in de keuken’

Een afwisselende loopbaan in ruim twintig jaar bij BK ingenieurs

In 2001 reageerde Richard Veldman op een vacature in de plaatselijke krant voor adviseur bodemsanering bij BK ingenieurs. Hij dacht dat hij op basis van een cursus milieukunde, die hij recent gevolgd had toen hij in de recyclingbranche werkte in Haarlem, in aanmerking kon komen hiervoor. Hij bleek niet aan de vereisten te voldoen daarvoor, want bodemsanering is een vakgebied waar wel wat meer bij komt kijken. Maar volgens het nog steeds actuele credo van voormalig directeur Bert Zijl ‘Als er goede mensen voorbijkomen, moeten we ze hebben’, vonden ze samen een geschikte plek voor hem.

Niet de meest zichtbare collega

Richard is binnen BK ingenieurs een niet meer zo zichtbare collega. Hij werkt vooral vanuit de kantoren van de opdrachtgevers waar hij in al die jaren een intensieve werkrelatie mee heeft opgebouwd. En vanuit zijn huis in Friesland. Friesland? “Jazeker, in de periode dat BK ingenieurs ook een kantoor in Joure had, zag ik kans om samen met mijn vrouw terug te verhuizen naar mijn geboortegrond Friesland. De vestiging in Joure is al jaren gesloten, maar de landelijke woonomgeving en mijn paarden kan en wil ik niet meer missen. Ik rommel heerlijk aan buiten.”

Plaveien

“Hoewel mijn loopbaan niet volgens een vastomlijnd plan ging, is me in zekere zin bij BK ingenieurs gebeurd wat mij als kind wel handig leek: Ik kreeg de kans om een paar baantjes achter elkaar te nemen om voor mezelf te bepalen aan welk werk ik het meeste plezier beleef. Via deze route ben ik uiteindelijk uitgekomen in het vakgebied van certificeringen.”

Dat kunnen wij!

BK ingenieurs speelt van oudsher direct in op vragen vanuit en veranderingen in de markt. Een bepalende rol hierin speelde ondernemer, directeur en oud-leraar Bert Zijl die bij veranderde regelgeving en de vraag van opdrachtgevers steevast antwoordde: ‘Jazeker, dat kunnen wij!’ Achter de schermen ging hij dan in gesprek met collega’s. Wie heeft interesse, wie wil dit oppakken?

Hoe gaan we dit nu weer oplossen?

Grondstromencoördinatie

Bij zijn binnenkomst in 2001 hield Richard zich in eerste instantie bezig met hergebruik van partijen grond. Het Bouwstoffenbesluit dat in 1999 van kracht was geworden, bepaalde dat grond niet zomaar van hot naar her verplaatst mocht worden. Samen met twee collega’s hield Richard zich bezig met onderzoek, advisering en handel in partijen grond.

Saneringsbegeleiding

Intern kwam er behoefte aan meer DLP-ers (Deskundig Leidinggevend Persoon). Zo kwam het dat Richard kennismaakte met het vakgebied van arbo & veiligheid. Hij haalde zijn diploma DLP en begeleidde al spoedig onder andere werkzaamheden in verontreinigde bodem.

Legionellapreventie

Legionella kwam in het nieuws. Na hun bezoek aan een bloemententoonstelling overleden tientallen bezoekers op leeftijd aan deze toen nog redelijk onbekende bacterie. Direct kwam er strikte regelgeving door de overheid en vanuit de markt een dringende vraag aan BK ingenieurs: ‘Doen jullie dit ook?’ Opnieuw toonde Richard zich bereid om zich in de materie te verdiepen. “Verschillende bedrijven vroegen ons om te assisteren bij het uitvoeren van legionellabeheer in hun kantoorpanden met leidingwatersystemen. Behalve advisering, ging het om het analyseren van watermonsters op aanwezigheid van legionella. We hebben samen met een partner enkele bedrijven bediend. Toen de regelgeving na verloop van tijd werd afgezwakt, was het voor mij weer tijd voor iets anders.”

Vergunningenbeheer

“Via collega’s maakte ik kennis met wet- en regelgeving voor ruimtelijke ingrepen en milieu. Ik mocht me gaan bezighouden met vergunningenbeheer. In 2008 werden nieuwe certificeringen in de Beoordelingsrichtlijnen onder het besluit Bodemkwaliteit vastgelegd. Direct kwamen de eerste verzoeken uit de markt om opdrachtgevers te assisteren bij het voorbereiden van nieuwe certificeringen.”

Certificeringsbegeleiding

In eerste instantie ging de certificeringsbegeleiding vooral om BRL-certificeringen, met name BRL 7000, ook bij De Wilde Infra- en Cultuurtechniek. Richards werkzaamheden zijn in de loop van de tijd verbreed met de komst van meer BRL’s onder het Besluit bodemkwaliteit, ISO 9001 (kwaliteitszorg), ISO 14001 (milieuzorg) en de CO2-Prestatieladder. “Toen ik voor het eerste in de kuil van ISO 9001 werd gekieperd, wist ik niets. Niemand kon mij vertellen wat de norm precies inhield. Het was echt ongrijpbare materie. Sinds 2015 zijn de procedures gelukkig vereenvoudigd, het sluit beter aan bij de dagelijkse praktijk van alle bedrijven.“

Certificeringsbegeleiding is tot nu toe wel het leukste wat ik gedaan heb

“In alle rollen die ik heb gehad, heb ik iets opgestoken. In de loop van de jaren is dat best veel en veelzijdig. Die kennis en ervaring kan ik gebruiken in mijn huidige werk. Ik kom op verschillende manieren bij opdrachtgevers terecht. Sommige bedrijven hebben tekort aan capaciteit om invulling te geven aan bepaalde KAM-taken. Daar heb ik de rol van KAM-adviseur. Andere bedrijven willen juist graag dat iemand van buitenaf de beoordelingen doet. Daar ben ik dan externe auditor. Certificeringsbegeleiding is tot nu toe wel het leukste wat ik gedaan heb.”

De verschillen vind ik interessant

“Het leuke aan certificeringsbegeleiding vind ik dat ik bij veel verschillende bedrijven over de vloer kom. Het gaat dan vooral om aannemers, maar geen bedrijf is hetzelfde. Ze hebben verschillende (invulling van) activiteiten, leggen hun eigen accenten. Overal krijg ik een kijkje in de keuken, soms is de informatie die ik krijg vertrouwelijk. Dat moet natuurlijk ook wel om mijn werk voor hen goed te kunnen doen.

Een voordeel dat ik meebreng voor bedrijven is, dat ik bij bedrijven als Van Zandwijk en De Wilde audits meemaak met verschillende auditoren die hun eigen kijk hebben op zaken. Ik hoor hun tips en aanbevelingen. Ook de andere bedrijven waarvoor ik werk, doen daar op die manier weer hun voordeel mee.

Dat samen met mijn achtergrondkennis en mijn ervaring bij interne audits maakt dat ik bedrijven tips kan geven, doordat ik in zekere zin toch een buitenstaander ben.“

Toekomstmuziek

“Net zoals ik tot nu toe geen loopbaanplannen had, maar wel werk, leef ik in het vertrouwen dat BK ingenieurs mij de komende jaren op een plezierige manier aan het werk zal houden. Maar voorlopig zit ik als certificeringsbegeleider nog lekker in het werk.”

Meer weten over certificeringsbegeleiding bij BK ingenieurs als opdrachtgever, belangstellende of aankomend collega? Neem contact op met Richard Veldman of vakteammanager Ilona Bondrager.