Vakgebied

BK ingenieurs

HomeVakgebiedenArbo & veiligheidArbo & Veiligheid

Certificeringsbegeleiding, hoezo?

Steeds vaker kiezen opdrachtgevers voor een gecertificeerde onderaannemer. Waarom? Omdat de certificering namelijk aangeeft dat de zorg voor kwaliteit, milieu, arbo & veiligheid, duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen bij dat bedrijf goed geregeld is. De certificering van personen of bedrijven toont aan dat aan bepaalde kwalificaties is voldaan.

Een certificeringstraject draagt bij aan het structureren en verbeteren van bedrijfsprocessen. Als u zich als bedrijf of onderaannemer afvraagt hoe u het certificeringstraject kunt bewandelen, neem dan vrijblijvend contact op met BK ingenieurs. Met certificeringsbegeleiding hebben wij veel ervaring. Wij helpen u graag verder!

Verkrijgen van nieuwe certificering

BK ingenieurs assisteert uw bedrijf bij het verkrijgen van nieuwe certificeringen én het in stand houden van bestaande certificeringen. Bij het verkrijgen van nieuwe certificeringen moet de werkwijze binnen de onderneming zodanig worden (her)ingericht, dat deze voldoet aan de eisen van de betreffende norm. De nieuwe werkwijze leggen we vast in het handboek. Het handboek en de werkwijze stellen we op in overleg met onze opdrachtgever en we adviseren en ondersteunen bij het implementeren. Dan volgt de certificering zelf.

Certificering in stand houden

Om de certificeringen in stand te houden, houden we onder andere interne audits in uw onderneming. Onze adviseurs komen dit in uw bedrijf uitvoeren. Hiervan doen zij ook verslag. Daarnaast helpen zij bij het aanpassen van systemen aan gewijzigde normen, voeren zij oorzaakanalyses uit en stellen zij het verslag op van uw directiebeoordeling.

Welke certificeringstrajecten verzorgen wij?

Wij verzorgen certificering op het gebied van:

 • Kwaliteit & Milieu
 • Arbo & Veiligheid
 • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

BK ingenieurs verzorgt certificeringstrajecten voor:

 • BRL 6000 (milieukundige begeleiding van (water)bodemsaneringen)
 • BRL 7000 (uitvoering van (water)bodemsaneringen)
 • BRL 7500 (bewerken van verontreinigde grond en baggerspecie)
 • BRL 9335 (productencertificaat grond)
 • BRL 2506 (recyclinggranulaten voor toepassing in beton, wegenbouw, grondbouw en werken)
 • ISO 9001 (kwaliteitssysteem)
 • ISO 14001 (milieumanagementsysteem)
 • CO2-Prestatieladder
 • MVO-prestatieladder (maatschappelijk verantwoord ondernemen)
 • Veiligheidsladder oftewel Safety Culture Ladder
 • VCA (veiligheid checklist aannemers)

Meer weten of een vrijblijvend kennismakingsgesprek inplannen? Bel 088 321 25 20 of stuur uw e-mail naar Richard Veldman, certificeringsbegeleider bij BK ingenieurs.