HomeActueelDuurzaamheid missie adjunct-directeur Lilian Velthuis

Nieuws

17 december 2021

Duurzaamheid missie adjunct-directeur Lilian Velthuis

Lilian Velthuis, adjunct-directeur van BK ingenieurs, heeft de portefeuille duurzaamheid met passie ter hand genomen. ‘De tijd dringt, we moeten versnellen op het gebied van duurzaamheid.’

Lilian heeft de taak op zich genomen om binnen BK ingenieurs een mentaliteitsverandering te bewerkstelligen. ‘Voor jonge mensen is duurzaamheid een vanzelfsprekend iets. Zij zien de noodzaak. Met hen ben ik aan de slag gegaan om bedrijfsbreed te onderzoeken wat wij nog meer kunnen doen. Intern maken we slagen, maar ook in onze projecten moet bij iedereen het roer om.”

Grondstoffen steeds schaarser

BK ingenieurs wil als grond- weg- en waterbouwkundig ingenieursbureau een rol spelen in de oplossing voor diverse milieu- en economische problemen. “Onze opdrachtgevers lopen tegen schaarste aan van grondstoffen. De aanvoer stagneert en de prijzen stijgen navenant. Dus waarom kijken we niet veel kritischer naar het hergebruik van materialen?” In de markt signaleren wij ook verandering. Mensen gaan anders tegen materialen aankijken. Denk aan sloop. Nu materialen schaarser en duurder zijn geworden, kan recyclen van materialen nu milieubesparend en financieel aantrekkelijk zijn. Het mes snijdt aan twee kanten”. BK ingenieurs werkt samen met samenwerkingspartner Bottelier Slooptechniek B.V. Die ontwikkelde ‘ons circulaire sloopproces’. Het hergebruikpercentage bouw- en sloopmaterialen bedraagt over alle projecten bijna honderd procent.”

Werkgroep

BK ingenieurs, waar circa 135 mensen werken, houdt zich bezig met de inrichting van stad en land. Met haar HRM-achtergrond kwam zij vijf jaar geleden in het managementteam van BK ingenieurs, dat onderkende dat mensen het grootste kapitaal van de organisatie zijn. “We hebben binnen ons bedrijf een werkgroep opgericht met betrokken mensen, die zich buigen over thema’s als klimaatadaptatie en energietransitie. Hoewel dat brede begrippen zijn, moeten daar concrete voorstellen uit voortkomen.”

Circulariteit

Niet alleen intern liggen er vraagstukken, ook in onze dienstverlening zijn er uitdagingen. “Alleen krijgen we het niet voor elkaar. We moeten het samen doen.” Daarom is BK ingenieurs aangehaakt bij diverse ontwikkelingen op het gebied van circulariteit. Bijvoorbeeld een innovatief circulair platform dat samen met leden en partners de transitie helpt te bewerkstelligen van een lineaire naar circulaire economie in de bouw-, groen- en civiele sector. Het doel is om tot samenwerkingen te komen die zorgen voor een betere en gezondere wereld voor zowel de huidige als de toekomstige generatie. Als wapen zet zij in het op hoogwaardig niveau hergebruiken van grondstoffen, (bouw)materialen en groen. Er zijn tal van duurzame ideeën, maar met een goede gebouweninventarisatie kunnen we volgens Lilian een eerste concrete stap in de goede richting zetten. “Asbestinventarisatie behoort al jaar en dag tot onze dienstverlening. Nu willen we dat breder trekken en alle materialen in kaart brengen door gebruik te maken van een speciale app die dat toegankelijker maakt. Vervolgens moet een stap worden gezet naar recycling. Niet alle materialen zijn voor hergebruik geschikt, maar wel veel meer dan de slechts twintig procent die nu gerecycled wordt. De inventarisatie gaat wat ons betreft verder dan alleen het gebouw. Ook de omgeving willen we daarin meenemen. Denk aan bomen en heesters, bankjes, fietsenrekken, et cetera. ”

Rendement

Lilian begrijpt als geen ander dat rendement deel uitmaakt van haar business. “Ja, er moet geld verdiend worden. Je moet dus een markt creëren, waar alle betrokken partijen van profiteren. Dat vraagt om een open vizier, een kwetsbare opstelling, de bereidheid om kennis te delen en om enthousiasme. We moeten veranderen, daar is een andere mindset voor nodig.” En dat mag niet te lang meer duren. Lilian: “We hebben met elkaar heel lang uitstelgedrag vertoond, maar het is wat mij betreft nu geen vijf voor twaalf meer maar vijf over twaalf.”

Voortrekkersrol

BK ingenieurs wil samen met andere partijen en belangenbehartigers een voortrekkersrol gaan vervullen, maar wat Lilian betreft moet de overheid de leiding nemen en de voorwaarden gaan stellen. “Dat baart mij eerlijk gezegd zorgen, want de partijen die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan, zitten niet aan de onderhandelingstafel. Dat mag ons daarentegen niet afremmen. We moeten nu met elkaar durven veranderen. Dat betekent: niet alleen duurzaamheid uitdragen, maar ook echt duurzaam zijn.”

“Alleen krijgen we het niet voor elkaar. We moeten het samen doen.”

‘Privé en professioneel zijn voor mij geen gescheiden werelden. We moeten gewoon onze verantwoording nemen, dat zijn we verplicht, naar onze kinderen, naar de wereld. Duurzaam ondernemen lijkt duurder dat traditioneel ondernemen, maar dat is maar hoe je het bekijkt.’

Knelpunten wegnemen

‘Essentieel is dat we bij de mensen die direct belang bij verduurzaming hebben de knelpunten wegnemen. En dan niet alleen individueel, maar ook in een bredere, overkoepelende context. Neem bijvoorbeeld de sloop, een sector waarin we veel beweging zien op dit gebied, en denk daarbij aan zaken als opslag, aanvoer en afvoer van materialen. Op die onderdelen is grote duurzaamheidswinst te behalen.’

DecomMissionBlue

Daarnaast neemt BK ingenieurs deel in een initiatief van AYOP DecomMissionBlue om samen met een aantal bedrijven die actief zijn in het Noordzeekanaalgebied duurzaam en circulair maritieme en offshore installaties te ontmantelen, bijvoorbeeld schepen en gas- en olie installaties. BK ingenieurs voert hierin de asbest- materiaalinventarisaties en onderzoek naar chroom6 uit.

Investeren

‘We moeten ophouden met uitsluitend denken in termen van duur en goedkoop, maar het gesprek aangaan, luisteren en handelen vanuit het gegeven dat duurzaam ondernemen nou eenmaal geld kost. Van daaruit moeten we verder, met gepassioneerde mensen, die in mogelijkheden denken. De tijd van alleen praten is voorbij. We moeten het samen doen. Verduurzaming is geen keuze. Verduurzaming is een must.’

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Meer weten of in gesprek komen met Lilian over duurzaamheid, decommissioning in de offshore of verduurzamen in sloop en renovatie? Neem contact op met Lilian Velthuis of bel haar: 088 321 27 63.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Dit artikel verscheen eerder als twee interviews:

‘Het roer moet om’, reportage van Into Business Tekst Dennis Captein, foto Michiel ter Wolbeek en

AYOP-artikel Drie dames en één heer in gesprek over een duurzame offshore sector. Een sprint of een estafette? van 21 oktober 2021

 


Dit project is geplaatst in het volgende dossier: