HomeActueelDecomMissionBlue met partners in Noordzeekanaalgebied

Nieuws

18 november 2021

DecomMissionBlue met partners in Noordzeekanaalgebied

AYOP-leden slaan de handen ineen met DecomMissionBlue voor een efficiënte, snelle en vooral duurzame manier van ontmantelen van in onbruik geraakte offshore en maritieme objecten en installaties in het Noordzeekanaalgebied.

Amsterdam IJmuiden Offshore Ports of kortweg AYOP is een vereniging van bedrijven en overheden in de offshore, die allemaal gevestigd zijn in het Noordzeekanaalgebied. Tien AYOP-partners, waaronder BK ingenieurs hebben samen nu DecomMissionBlue opgestart. DecomMissionBlue is een initiatief om lokaal vanuit duurzaamheidsambitie installaties voor gaswinning, platforms en schepen te ontmantelen en te recyclen.

Gebundelde expertises

We zijn blij met de oprichting van DecomMissionBlue. BK ingenieurs vindt het belangrijk om op allerlei terreinen een bijdrage te leveren aan een schoon en duurzaam milieu. Daarbij zien we veel kansen in de samenwerking met deze partners. Met de gebundelde expertises kunnen we elkaar enorm versterken en zo de doelstellingen van de opdrachtgevers waarmaken.

Inventarisatie gevaarlijke stoffen

In onze ervaring biedt de bundeling van krachten altijd een meerwaarde voor iedere partner afzonderlijk. BK ingenieurs brengt expertise van asbest-, chroom-6 en HazMat-inventarisaties in van maritieme objecten in de breedste zin van het woord. Wij hebben inmiddels wereldwijd ervaring opgedaan met onderzoek aan gasinstallaties, platformen en schepen. De inventarisaties doen wij zowel offshore als onshore. Voorafgaand aan de ontmanteling van de objecten brengen wij zorgvuldig in kaart welke gevaarlijke stoffen er aanwezig zijn. In onze rapportage beschrijven wij overzichtelijk in welke hoeveelheid aanwezig zijn en in hoeverre deze gerecycled kunnen worden.

Projectmanagement

BK ingenieurs kan in dit partnerschap naast inhoudelijke kennis ook organisatietechnisch zijn toegevoegde waarde bewijzen.  BK ingenieurs neemt daarom desgevraagd het projectmanagement voor zijn rekening. Elke opdrachtgever krijgt één contactpersoon toegewezen, die gedurende het gehele project het aanspreekpunt is. Ook de afstemming tussen de partners ligt dan in handen van de projectmanager. Zo kan iedere partner optimaal doen waar hij goed in is.

Veiligheid en gezondheid

(Inventarisatie)werkzaamheden op zee en op en rond grote installaties brengen specifieke risico’s met zich mee. Daarom houden onze collega’s van vakteam arbo&veiligheid de wet- en regelgeving, milieukundige vraagstukken en een veilige en gezonde werkomgeving voor onze werknemers nauwlettend in de gaten.

Wilt u meer weten over BK ingenieurs in het algemeen of DecomMissonBlue in het bijzonder?
Bekijk het filmpje of neem contact op met projectmanager Simon Ras, op 088 321 26 67.


Dit project is geplaatst in het volgende dossier: