HomeActueelBijlmer: BK ingenieurs doet onderzoek naar PFOS

Nieuws

31 oktober 2023

Bijlmer: BK ingenieurs doet onderzoek naar PFOS

Extra bodemonderzoek naar schadelijke stoffen op plek Bijlmerramp

Op 30 oktober en 31 oktober 2023 voert een veldteam van BK ingenieurs onder aanvoering van senior projectleider bodem Jelle de Gier op de plaats van de rampplek in de Bijlmermeer bodemonderzoek uit naar PFOS.

Het onderzoek in opdracht van Gemeente Amsterdam is een aanvulling van grondwateronderzoek uit 2017. We plaatsen op diverse plekken op de ramplocatie boringen en nemen grondmonsters. Deze monsters gaan ter analyse op PFOS naar het laboratorium. Met de uitslagen van het lab in de hand kan vervolgens vastgesteld worden of de hoeveelheid PFOS voldoet aan de huidige regelgeving en waar zich eventuele verontreinigingen bevinden.

PFOS in de bodem

De PFOS is afkomstig van het blusschuim dat is toegepast om de brand te bestrijden toen de Boeing neerstortte op de rampplek op 4 oktober 1992. PFOS valt onder de groep per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS) die schadelijk zijn voor de mens en het milieu. Ze worden niet afgebroken in het lichaam, beschadigen het immuunsysteem, kunnen kanker veroorzaken en hebben een verstorende werking op de vruchtbaarheid en zwangerschap. Het gebruik van PFOS in Nederland is sinds 2009 verboden. En inmiddels is de regelgeving rond PFOS gewijzigd. Er zijn nieuwe normen vastgesteld waaraan de bodem moet voldoen. Omdat de verontreiniging onder de grasmat en verhardingen zit, lopen omwonenden volgens de GGD geen direct gevaar.

Bodemonderzoek Bijlmer

Onze veldwerkers nemen bodemmonsters van de grond op de plek van de Bijlmerramp. Jelle: “De verwachtingen zijn dat hier wel PFAS in de bodem zit, vooral in de eerste anderhalve meter, vanwege de afspoeling van dat blusschuim. Hoeveel en waar het in de bodem aanwezig is, moet blijken uit de analyses. In 2017 is hier gekeken naar het grondwater. Daar zat toen wel wat PFOS in. Sinds 2017 en nu is er op PFAS-gebied een heleboel meer bekend geworden over de eigenschappen van de stoffen, waar het zit en wat de risico’s zijn en is de regelgeving verbeterd.”

Media-aandacht

De media volgen het onderzoek met belangstelling. Enkele links:

Artikel AT5 van 30 oktober 2023

Nieuws AT5 van 30 oktober 2023

Nederlands Dagblad 30 oktober 2023

Meer informatie

Wilt u meer weten over dit project, neem contact op met Jelle de Gier, telefoon 088 321 27 16.


Dit project is geplaatst in het volgende dossier: