HomeActueelChroom-6 in het nieuws

Nieuws

1 november 2022

Chroom-6 in het nieuws

KLM Groep berichtte vorige week dat zij een onderzoek heeft laten uitvoeren om inzicht te krijgen in de mogelijke blootstelling van (oud-)medewerkers aan chroom-6. Dat KLM juist nu hiermee komt is niet vreemd; in de loop der jaren is steeds meer bekend geworden over deze chemische stof. Zo is vastgesteld dat blootstelling (ernstige) gezondheidsklachten kan veroorzaken. Behalve onderzoek naar de gezondheid van de toenmalige medewerkers, is het van belang de gezondheid van de huidige medewerkers te waarborgen. Onderzoek voorafgaand aan sloop en/of renovatie is geboden.

Chroom-6

De in 2017 verboden stof werd voorheen toegevoegd aan onder meer verf en coatings. Dankzij de eigenschappen leek het een ideaal middel om bescherming te bieden tegen bijvoorbeeld roest en houtrot.

Vrijkomen

Ondanks dat het uit de productie is gehaald, kan toegepast Chroom-6 kan vrijkomen bij het bewerken van materialen waarin chroom-6 is verwerkt of aanwezig is. De afgelopen jaren is er in toenemende mate aandacht voor chroom-6, de mogelijke gezondheidsrisico’s en een verantwoorde omgang met de stof wanneer deze wordt aangetroffen .Inventarisatie of de stof aanwezig is, verwijderingsadvies en het verwijderen zelf is maatwerk en vereist specialisme. BK ingenieurs krijgt steeds vaker vragen om te inventariseren of er chroom-6 op een gebouw of object is toegepast.

Het bemonsteren

Met behulp van een verfkrabber verwijderen we de coating tot op de kale constructie. Per constructie nemen we afhankelijk van de grootte van het gecoate oppervlak een representatief aantal monsters; minimaal twee monsters per constructie. Per monsterlocatie verzamelen we het monstermateriaal in een ziplock-monsterzak. Deze sluiten we luchtdicht af en bieden de monsters aan bij een geaccrediteerd laboratorium. De monsterlocatie laten we schoon achter. De bemonsterde plekken werken we af met verf.

Om dat te onderzoeken, bemonsteren we de verfcoating en gebruiken we een handheld XRF-meter om te bepalen of het metaal chroom wordt gedetecteerd. Het is ook mogelijk om op andere metalen als lood, kobalt en zink te onderzoeken.

Advies

Blijkt chroom-6 of een ander schadelijk metaal in de verfcoatings aanwezig te zijn, dan adviseert BK ingenieurs over het vervolgtraject. Bijvoorbeeld hoe (sloop)werkzaamheden op een verantwoorde wijze plaats kunnen vinden, binnen de eisen van de Arbeidsomstandighedenwet.

Verwijderen

Het verwijderen van chroom-6 is maatwerk. Een veiligheidskundige en/of arbeidshygiënist kan u adviseren over de wettelijke verplichtingen en mogelijke (beheers)maatregelen tijdens de verwijdering.

Meer weten? Neem gerust contact op met Simon Ras. Of bel BK ingenieurs algemeen: 088 321 25 00.

Op de website van de Inspectie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vindt u meer informatie over chroom-6, waaronder wettelijke kaders en een checklist.