Vakgebied

BK ingenieurs

HomeVakgebiedenAsbestAsbest

Chroom-6 inventarisatie en verwijderingsadvies

Chroom-6 is een stof die werd toegevoegd aan onder meer verf en coatings. Dankzij de eigenschappen van chroom-6 leek het een ideaal middel om bescherming te bieden tegen roest en houtrot. Er blijken echter ook gezondheidsrisico’s te zitten aan het werken met chroom-6.

Met name in de jaren ‘60 tot en met de jaren ‘80 werd de stof veelvuldig toegepast, onder meer bij defensie en de NS, in de luchtvaart- en scheepsindustrie maar ook in bouwwerken. Het gebruik is pas in 2017 verboden, tenzij er een ontheffing is verleend. De stof, een geproduceerde variant van natuurlijk chroom, hecht gemakkelijk aan andere materialen en kan verwerkt zijn in onder meer verschillende soorten verf. Afhankelijk van de hoeveelheid aanwezig chroom-6 en van de bewerking van de chroom-6-houdende objecten kunnen gezondheidseffecten optreden. Hoe fijner de fractie, hoe groter de kans op blootstelling. Merkbare effecten zijn geïrriteerde huid of luchtwegen, in het uiterste geval kan blootstelling kanker veroorzaken.

Inventarisatie schadelijke metalen

De afgelopen jaren is er in toenemende mate aandacht voor chroom-6, de mogelijke gezondheidsrisico’s en een verantwoorde omgang met de stof wanneer deze wordt aangetroffen. Ook BK ingenieurs krijgt steeds vaker vragen om te inventariseren of er chroom-6 op een gebouw of object is toegepast. Om dat te onderzoeken, bemonsteren we de verfcoating en gebruiken we een handheld XRF-meter om te bepalen of het metaal chroom wordt gedetecteerd. Het is ook mogelijk om op andere metalen als lood, kobalt en zink te onderzoeken.

Het bemonsteren

Met behulp van een verfkrabber verwijderen we de coating tot op de kale constructie. Per constructie nemen we afhankelijk van de grootte van het gecoate oppervlak een representatief aantal monsters; minimaal twee monsters per constructie. Per monsterlocatie verzamelen we het monstermateriaal in een ziplock-monsterzak. Deze sluiten we luchtdicht af en bieden de monsters aan bij een geaccrediteerd laboratorium. De monsterlocatie laten we schoon achter. De bemonsterde plekken werken we af met verf.

Helder verwijderingsadvies

Blijkt er sprake te zijn van chroom-6 of een ander schadelijk metaal in de verfcoatings, dan adviseert BK ingenieurs over het vervolgtraject. Bijvoorbeeld hoe (sloop)werkzaamheden op een verantwoorde wijze plaats kunnen vinden, binnen de eisen van de Arbeidsomstandighedenwet.

Verwijderen is maatwerk

De vergelijking met asbest is snel gemaakt. Ook dat is immers een stof die veelvuldig is toegepast, totdat er meer bekend werd over de gezondheidsrisico’s. Chroom-6 is echter van een andere orde en de omgang hiermee een expertise op zich. Een belangrijk aspect zijn de verschillen van eigenschappen van beide stoffen. Anders dan bij asbest, kan er nog niet 1-op-1 een risicoklasse met bijbehorende maatregelen aan een inventarisatie worden gekoppeld: het verwijderen van chroom-6 is maatwerk. Een veiligheidskundige en/of arbeidshygiënist kan adviseren over de wettelijke verplichtingen en mogelijke (beheers)maatregelen wanneer er gewerkt wordt met chroom-6.

Meer weten over (de inventarisatie van) chroom-6? Neem gerust contact op met Simon Ras. Of bel BK ingenieurs algemeen: 088 321 25 00.

Op de website van de Inspectie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vindt u meer informatie over chroom-6, waaronder wettelijke kaders en een checklist.

Gerelateerde projecten

Project

Totaalsloop gebouwen voormalig datacenter Rabobank

BPD ontwikkeling B.V, onderdeel van Rabobank Nederland, wil het terrein van het datacenter van de…

Lees meer