HomeActueelEnergietransitie: uitkomst kennissessie relatie-evenement

Nieuws

21 mei 2024

Energietransitie: uitkomst kennissessie relatie-evenement

Hoe kunnen wij als branche de energietransitie verder helpen?

In de kennissessies van ons relatie-evenement op 25 april spitsten we ons met de aanwezigen op Forteiland IJmuiden toe op drie onderwerpen die niet alleen maatschappelijk, maar ook zakelijk in onze branche invloed hebben op hoe wij ondernemen en welke uitdagingen wij tegenkomen. In dit artikel komt de energietransitie aan bod.

Keynote energietransitie

De keynotespreker op het onderwerp energietransitie was Hans Schneider, consultant energietransitie bij Liander. Hij betoogt dat we moeten blijven innoveren om duurzamer om te gaan met energie. En dat we nieuwe energiesoorten verder ontwikkelen (groen waterstof). Voor de komen de jaren kunnen we congestie en ambities allebei aan, als we daar met een gezamenlijke en brede visie naar durven kijken. Er zijn gelukkig al meerdere voorbeelden van een geslaagde invulling van de collectieve benadering.

Discussie

Naar aanleiding van de keynote kwam een levendige discussie op gang met de aanwezigen en een bijdrage van Wouter Witkamp-Marcussen van SADC. Een samenvatting.

Verzwaren van het energienet

Het zal nog wel minimaal tot 2030 duren voor het grootste deel van het net is verzwaard. Maar ook het verzwaren van het net zal niet garanderen dat we dan kunnen voldoen aan alle behoeftes. Behoeftes die nu al bestaan én behoeftes die nog gaan ontstaan door innovaties en ontwikkelingen.

Slimmer omgaan met energie

Hoe we omgaan met energie is een belangrijke sleutel voor de toekomst. Ieder voor zich zelfstandig energieneutraal worden van zonne-energie is in de meeste gevallen niet haalbaar. Zeker niet zonder daarvoor te salderen. We wekken in Nederland namelijk meer stroom op dan nodig. De essentie zit hem in het slim omgaan met stroom en ervoor zorgdragen dat vraag en aanbod op elkaar aansluiten. Enkele of veel zonnepanelen gaan het probleem niet oplossen als jouw piekmoment in stroomverbruik vroeg in de ochtend of laat in de middag is. Hoe gunstig het zomerseizoen ook is.

Pieken benutten: afstemmen

We moeten dus veel meer vanuit een collectieve behoefte de pieken in het stroomverbruik op elkaar leren aansluiten. Door bij het opwekken van stroom dit samen in te zetten, gebruiken of op te slaan. Zo voorkomen we dat er te veel belasting plaatsvindt op de infrastructuur. Dit vraagt wel heel wat. We moeten namelijk dan wel ook aan anderen denken en kunnen niet zonder afstemming doen wat we willen.

Contact

Een (lopend) project en uitdagingen in de energietransitie? De adviseurs van BK ingenieurs denken graag met u mee. Meer weten of reageren? Neem contact op met Twan Geluk, de gespreksleider van BK ingenieurs op dit onderwerp. Eén van de andere kennissessies, biobased bouwen, vatten wij al in een eerder bericht samen.