HomeActueelGenX, een zeer zorgwekkende stof

Nieuws

10 juli 2019

GenX, een zeer zorgwekkende stof

Het Europese Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) heeft besloten om de stoffen die betrokken zijn bij de GenX-techniek toe te voegen aan de lijst met ‘zeer zorgwekkende stof’ (ZZS).

GenX-techniek

GenX is geen specifieke stof maar een technologie waarbij er fluorpolymeren worden ontwikkeld. Deze polymeren worden gebruikt als coating in bijvoorbeeld anti-aanbakpannen. Ze vervangen de milieuschadelijke, kankerverwekkende en reprotoxische stof PFOA. Maar ook deze stoffen zijn inmiddels onderwerp van onderzoek. Zowel naar mogelijke gelijksoortige effecten voor het milieu als naar de specifieke gevolgen voor de mens. Het is bekend dat de verblijftijden van deze stoffen in het menselijk lichaam aanzienlijk minder lang zijn dan bij PFOA.

Lijst zeer zorgwekkende stoffen

Staatssecretaris Van Veldhoven: “De GenX-stoffen krijgen nu het stempel van ZZS. Het gaat hier om stoffen die mogelijk ernstige gezondheidseffecten veroorzaken en niet afbreken in het milieu. Ook verspreiden de stoffen zich snel en makkelijk en kunnen opgeloste hoeveelheden heel moeilijk verwijderd worden, wat een probleem kan geven bij drinkwaterbereiding. Dat de stoffen nu deze status krijgen is goed nieuws. Voor ZZS gelden zeer scherpe eisen bij vergunningverlening. Bedrijven die met deze stoffen werken moeten alles uit de kast halen om emissies naar de lucht of lozingen naar water te voorkomen.”

Handelingsperspectief grond en baggerspecie

Het RIVM heeft inmiddels risicogrenzen voor deze stoffen berekend en zal in de komende jaren aanvullend onderzoek doen naar de aanwezigheid, het gedrag en de risico’s van dit type verbindingen in de bodem en het grondwater. Er is vooralsnog nog geen landelijk beleid, maar er is wel een handelingsperspectief voor grond en baggerspecie in ontwikkeling dat is gebaseerd op de berekende risicogrenzen.

Meer weten?

BK ingenieurs houdt de ontwikkelingen hierover nauwlettend in de gaten. Mocht u over de GenX-technologie of de stof PFAS vragen hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

 

Bron: Rijksoverheid


Dit project is geplaatst in het volgende dossier: