HomeActueelKabinet wil met spoed ruimere norm voor PFAS in de grond

Nieuws

1 november 2019

Kabinet wil met spoed ruimere norm voor PFAS in de grond

Staatssecretaris Van Veldhoven heeft toegezegd uiterlijk 1 december met een nieuwe norm te komen, zodat bouwprojecten weer door kunnen gaan. Het RIVM moet bepalen wat een veilige norm is voor PFAS in de bodem. 

De staatssecretaris heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gevraagd met spoed op basis van recente metingen een landelijke toetsnorm op te stellen. Het is de bedoeling dat de huidige strenge norm van minder dan 0,1 microgram PFAS per kilo grond verruimd wordt, zonder dat de volksgezondheid of het milieu in gevaar komt.

Landelijke achtergrondwaarde

De nieuwe toetsnorm moet gebaseerd zijn op de ‘landelijke achtergrondwaarde’, oftewel de hoeveelheid PFAS die gemiddeld genomen nu in de Nederlandse bodem zit. Die ligt hoger dan de detectiegrens van 0,1 microgram per kilo. Het RIVM moet bepalen hoe hoog die achtergrondwaarde precies is. De landelijke achtergrondwaarde moet ervoor zorgen dat er meer ruimte komt om grond te verplaatsen, stelt staatssecretaris Van Veldhoven. Het gaat om landbouw- en natuurgrond. Hierbij geldt momenteel dat de bodem niet viezer mag worden door het verplaatsen van grond (het stand-still principe). Als onbekend is hoe hoog de concentratie PFAS is in de grond, geldt nu de laagst meetbare norm van 0,1 microgram PFAS per kilo.

De nieuwe norm die op korte termijn van kracht wordt, blijft een voorlopige norm. In 2020 wordt, aan de hand van het landelijke beeld en de lopende onderzoeken, de definitieve versie van het handelingskader PFAS verwacht.

Te laat

De sinds 8 juli geldende norm van maximaal 0,1 microgram PFAS per kilo grond is volgens bouwers te streng. Op veel plaatsen voldoet de bodem niet aan deze eis. Hierdoor is, in veel gevallen, extra onderzoek nodig voordat grond of bagger kan worden toegepast. Door de onzekerheid over het nieuwe beleid starten veel bedrijven geen nieuwe grote projecten op. Daarom is voor veel bouwbedrijven de deadline van 1 december problematisch, omdat het grondverzet nu stil ligt en faillissement dreigt.

Lokaal beleid

Sommige lokale overheden wachten het nieuwe landelijke beleid niet af. Gemeente Helmond en Gemeente Amersfoort presenteerden afgelopen week eigen beleid ten aanzien van PFAS. Gemeente Amersfoort versoepelt de strenge PFAS-norm van 0,1 microgram per kilogram met een factor tien. Ook in Twente en Waterschap Vechtstromen overwegen ze om de landelijke normen los te laten. Door dit lokale beleid komt het grondverzet weer op gang.

BK ingenieurs houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. In onze rapporten toetsen wij de PFAS-gehalten aan het meest actuele landelijke beleid en waar mogelijk ook aan regionaal beleid.

Vragen?

Hebt u PFAS-gerelateerde vragen, wilt u bodemonderzoek of een partijkeuring laten uitvoeren? Neem gerust contact op, onze adviseurs van vakteam bodem zijn u graag van dienst.


Dit project is geplaatst in het volgende dossier: