HomeActueelPAS is PASsé… wat nu?!

Nieuws

12 september 2019

PAS is PASsé… wat nu?!

Het hoogwaterbeschermingsprogramma IJmuiden? Streep erdoor. Werkzaamheden aan de Afsluitdijk? Vergeet het maar. Ook de renovatie van het Binnenhof gaat voorlopig niet door. Het PAS is PASsé. Alle vergunningaanvragen die gedaan zijn op basis van het PAS zijn ongeldig verklaard. Vanaf nu moet elke indiener van een plan dat stikstof gaat uitstoten aantonen dat zijn project geen effect zal hebben op één van de Natura2000-gebieden. Maar hoe zit dat dan?

Een stukje geschiedenis

De uitstoot van stikstof in Nederland is al jaren te hoog. In 2015 is het PAS in het leven geroepen. Het Programma Aanpak Stikstof. Het Rijk en de Provincies werkten samen aan stikstofherstelmaatregelen, zodat de stikstofruimte die dit opleverde, gegund kon worden aan woningbouw, infrastructuur en niet te vergeten de landbouw.

Het Europees hof van Justitie oordeelde echter dat het PAS in strijd is met de Europese Habitatrichtlijn. Die stelt dat de biodiversiteit in natuurgebieden in elk geval niet achteruit mag gaan. De Raad van State geeft het Hof gelijk. Vooruitlopen op de gunstige gevolgen van de maatregelen en toch alvast vergunningen toekennen voor vervuilende maatregelen? Dat mag niet.

Plan B?

De uitspraak zet een streep door de plannen voor honderden projecten in de buurt van één van de 118 van de 160 Natura2000-gebieden. Dat zijn natuurgebieden waar organismen leven, die last hebben van overbelasting door stikstof. Vanaf nu moet elke indiener van een plan dat stikstof gaat uitstoten aantonen dat zijn project geen effect zal hebben op één van de Natura2000-gebieden.

Dit kan op twee manieren. Eén manier is Salderen. In het (uitbreidings)plan treft de initiatiefnemer aantoonbaar maatregelen om de uitstoot van stikstof te verminderen. Een andere manier is de ADC-toets. De initiatiefnemer moet aantonen dat er geen alternatief is voor het project, dat er een dwingende reden is om het uit te voeren en dat alle natuurschade wordt gecompenseerd. De Minister of de Provincie beoordeelt de ADC-toets. Ben je het niet eens met het oordeel? Dan bepaalt de rechter of de ADC-toets wel deugt.

Balans tussen natuur en economie

Voor heel veel projecten moet nu worden bekeken wat voor gaat: de natuur, of de economische belangen. De minister van Landbouw heeft een crisisteam in het leven geroepen om te onderzoeken: Hoe nu verder. Wat wordt de nieuwe aanpak van stikstof in Nederland?

Onze collega Eric Mathôt is goed bekend met de materie.  Hebt u vragen, of zorgen om een vastgelopen project? Een vrijblijvend gesprek met hem kan duidelijkheid geven. Neem contact met hem op via [email protected] of bel 088 321 25 00.

Wat doet stikstof dat het zo ongewenst is?

Dit filmpje van NOS over de stikstofuitstoot vinden wij erg verhelderend. Misschien u ook wel!


Dit project is geplaatst in het volgende dossier: