HomeActueelPFAS-norm verhoogd

Nieuws

2 december 2019

PFAS-norm verhoogd

De landelijke PFAS-norm gaat omhoog van 0,1 naar 0,8 microgram PFAS per kilo grond. Voor PFOS geldt de norm 0,9 microgram per kilo grond. Dat heeft Minister Van Veldhoven van Milieu en Wonen bekendgemaakt.

Op basis van de uitkomsten van de adviezen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en Deltares heeft de Minister de normen voor grond en bagger verruimd. In haar brief aan de kamer liet zij dit op 29 november weten. Aan de hand van deze norm kunnen veel grond- en baggerbedrijven hun werkzaamheden weer opstarten.

Bodemkwaliteitskaarten

Lokale overheden formuleren hun eigen PFAS-beleid. In dit lokale beleid wijken zij af van de landelijk vastgestelde normen. Voor het opstellen van lokaal beleid brengen zij de achtergrondwaarden binnen de gemeente in kaart en stellen zij bodemkwaliteitskaarten op. BK ingenieurs voert voor diverse gemeenten achtergrondwaardeonderzoek naar PFAS uit.

Tijdelijke norm

De nieuwe norm blijft een voorlopige norm. Ondertussen blijven de concrete acties doorgaan die de uitvoering van het tijdelijk handelingskader kunnen verbeteren. Deze acties bestaan uit het uitvoeren van diverse onderzoeken gericht op de stofeigenschappen en het afleiden van normen en achtergrondwaarden. Aan de hand van het landelijke beeld en de lopende onderzoeken, verwacht de Minister in 2020 de definitieve versie van het handelingskader PFAS te kunnen publiceren.

Ontwikkelingen PFAS

BK ingenieurs houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. In onze rapporten toetsen wij de PFAS-gehalten aan het meest actuele landelijke beleid, en waar dit van toepassing is ook aan regionaal beleid.

Vragen?

Hebt u PFAS-gerelateerde vragen, wilt u bodemonderzoek of een partijkeuring laten uitvoeren? Neem gerust contact op, onze adviseurs van vakteam bodem zijn u graag van dienst.


Dit project is geplaatst in het volgende dossier: