HomeActueelPublicatie stand van zaken PFAS

Nieuws

10 oktober 2019

Publicatie stand van zaken PFAS

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat benoemt als een belangrijke oplossing voor de PFAS-knelpunten het aanvullen van de bodemkwaliteitskaarten met PFAS. Dit en benoemingen van knelpunten staan in het gisteren door het ministerie gepubliceerde document: Stand van zaken tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie.

Knelpunten en acties

De knelpunten, benoemd in dit document, betreffen de doorlooptijden van de laboratoria, de afzetmogelijkheden en onderzoeksverplichting en verspreiding van baggerspecie.

Ook behandelt de staatssecretaris de acties die zij in gang zet in de richting van een definitief handelingskader. Zo werkt zij aan de bekendheid van het onderwerp en onderzoekt zij in hoeverre de PFAS-problematiek aan de orde is bij bodemassen. Verder verzamelt zij onder andere gegevens over de diffuse verspreiding van PFAS in de Nederlandse bodem.

De Staatssecretaris benadrukt de gezamenlijke verantwoordelijkheid van overheden, waterschappen en de sector om de opgave aan te pakken. Ook benadrukt zij dat de aanpak van het tijdelijk handelingskader PFAS niet op zichzelf staat; immers ook Perfluoroctaanzuur (PFOA), perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) en HFPO-DA (GenX)
gelden in Nederland als Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS). Zij meldt dat in de Delta-aanpak waterkwaliteit wordt gewerkt aan de aanpak van chemische stoffen in het water.

Delen is vermenigvuldigen

Zoals u van ons gewend bent, volgen we de ontwikkelingen op de voet. En houden we u op de hoogte. Hebt u behoefte aan meer informatie? Lees onze eerdere berichtgeving of neem contact op met onze collega Linda Roskes.


Dit project is geplaatst in het volgende dossier: