HomeActueelSafety Culture Ladder (SCL) nieuwe naam Veiligheidsladder

Nieuws

24 april 2020

Safety Culture Ladder (SCL) nieuwe naam Veiligheidsladder

De Safety Culture Ladder

De Safety Culture Ladder stimuleert het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen. Met als doel het terugdringen van het aantal onveilige situaties met minder incidenten (verzuim, schades) tot gevolg. De SCL biedt kaders voor veilig werken voor bedrijven die in diverse sectoren werkzaam zijn: opdrachtgevers, opdrachtnemers én leveranciers.

De SCL verdeelt het veiligheidsbewustzijn en -gedrag over vijf laddertreden. Hoe meer verantwoordelijkheid, reflectie en investeringen in veiligheid, hoe hoger de score. De verschillende bedrijfskarakteristieken dienen als beoordelingscriteria die samen de score bepalen.

Nieuwe producten en productnamen

De Safety Culture Ladder introduceert nieuwe producten en productnamen. Deze producten golden voorheen alleen als onderdeel van de zogenoemde “TenneT pilot” en binnen de Governance Code Veiligheid in de Bouw, maar zijn nu breed beschikbaar. Partijen kunnen vanaf 1 maart 2020 kiezen voor een volledige certificatie of een ander SCL-product.

De enige producten waarbij een certificaat wordt afgegeven zijn het SCL Original product, waarbij jaarlijks volledige audits gelden en het SCL product, dat alleen in het eerste jaar een volledige audit kent. Welk SCL-product van toepassing is, wordt bepaald in overeenstemming met de SCL-regels, de organisatie en diens opdrachtgever.

Er zijn nu vier producten:

1. SCL Original: ieder jaar een 100% audit;

2. SCL: eerste jaar een 100% audit, in jaar 2 en 3 een vervolgaudit van 40%;

3. SCL Light: eerste jaar een 40% audit, in jaar 2 en 3 check op het actieplan;

4. Approved Self Assessment, een zelfevaluatie.

Meer informatie

Meer informatie over de productnamen en toetsingsregime staan toegelicht in het CvD-besluit.
Wilt u meer weten over de raakvlakken tussen VCA en de SCL, lees dan dit artikel op de site van Tüv Nederland.

Wilt u meer weten over de audits, de voorbereiding of hebt u behoefte aan begeleiding in het certificeringsproces? Neemt u contact op met onze certificeringsbegeleider Richard Veldman of bel voor meer informatie 088 321 25 00.