HomeActueelTijdelijk beleid PFAS grond en baggerspecie gepubliceerd

Nieuws

1 augustus 2019

Tijdelijk beleid PFAS grond en baggerspecie gepubliceerd

Maandag 8 juli 2019 heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het ‘Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie’ gepubliceerd met een begeleidende brief. Dit document heeft grote gevolgen voor het toepassen van grond en baggerspecie en de onderzoeken die wij uitvoeren.

De toepassingsnormen die in het tijdelijk handelingskader zijn opgenomen, zullen in de loop van 2019 via een wijziging van de Regeling bodemkwaliteit worden opgenomen. PFAS geldt daarna niet langer als niet-genormeerde stof. Dit betekent dat bij het toepassen van grond en baggerspecie de toepassingsnormen voor PFAS moeten worden gehanteerd. PFAS (Poly- en perfluoralkylstoffen) is een stofgroep die bestaat uit ruim 6.000 stoffen waarvan PFOA, PFOS en GenX (HFPO-DA) het meest bekend zijn.

Naar verwachting volgen in de loop van 2020 definitieve normen, nadat verdere onderzoek naar de eigenschappen van PFAS zijn afgerond.

Analyse op PFAS per direct verplicht

Vanaf de publicatie van het handelingskader is het per direct verplicht om grond of baggerspecie die ergens toegepast gaat worden te analyseren op PFAS. Voor onderzoeken die voor deze tijd zijn uitgevoerd geldt een overgangstermijn tot 1 oktober 2019, zie de onderstaande tabel.

tabel: overgangstermijn analyse op PFAS

  Toepassing partij
vóór 
1 oktober 2019
Toepassing partij vanaf 1 oktober 2019
Monsterneming en veldwerk uitgevoerd vóór 8 juli 2019* Analyse op PFAS niet verplicht Aanvullende analyse op PFAS noodzakelijk
Monsterneming en veldwerk uitgevoerd na 8 juli 2019* Verplicht meenemen van PFAS bij het onderzoek Verplicht meenemen van PFAS bij het onderzoek
* datum verzending kamerbrief

Acceptatie grond

Als de grond naar een acceptant wordt afgevoerd, kan deze zelf eisen stellen. Onze ervaring is dat het merendeel van de acceptanten al per direct analyses op PFAS eisen.

Analyse advieslijst verplicht

Op Bodem+ is een advieslijst aangegeven van dertig PFAS verbindingen die geanalyseerd dienen te worden. De parameters in deze advieslijst zijn verplicht. Bodem+ geeft aan dat voor de naam ‘advieslijst’ is gekozen omdat deze lijst momenteel nog niet is opgenomen in de wet- en regelgeving. Voor GenX is aangegeven dat dit alleen nodig is bij verdenking op deze parameter. Echter blijkt dat veel acceptanten deze parameter momenteel ook eisen voor acceptatie van grond en baggerspecie.

Regionaal beleid blijft van kracht

Lokaal zijn er regio’s met eigen beleid. Bijvoorbeeld Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Gemeente Amsterdam en Haarlemmermeer. Dit beleid blijft geldig en gaat vóór de regels en toepassingsnormen uit het landelijk handelingskader.

Er is momenteel nog geen landelijke interventiewaarde vastgesteld. Bij het aantreffen van hoge gehalten bij bijvoorbeeld verdachte locaties wordt het vervolg daarom voor nu ook nog afgestemd met het bevoegd gezag.

Geen afvoer? Stem af met bevoegd gezag

Voor andere aanleidingen dan afvoer van grond of baggerspecie is het momenteel alleen verplicht PFAS en/of GenX te onderzoeken als de locatie verdacht is op het voorkomen van deze parameters (bijvoorbeeld bronlocaties). Echter raadt Bodem+ wel aan dit in geval van twijfel af te stemmen met het bevoegd gezag.

Langere doorlooptijd laboratoria

De direct ingaande ontwikkeling betekent dat de markt zich nu snel moet gaan aanpassen. De laboratoria bijvoorbeeld zullen een groot aanbod van monsters ontvangen, waardoor de doorlooptijden van de analyses (hard) oplopen.

PFAS-onderzoek bij BK ingenieurs

BK ingenieurs voert al enkele jaren landelijk partijkeuringen en (water)bodemonderzoek uit naar PFAS, waaronder veel onderzoeken naar deze stoffen in de regio Dordrecht en andere verdachte locaties. Voor het veldwerk maken we gebruik van het bemonsteringsprotocol PFAS om contaminatie van de monsters te voorkomen.

De komende tijd wordt waarschijnlijk duidelijker hoe het bevoegd gezag met het bovenstaande omgaat. BK ingenieurs houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten.

Meer veelgestelde vragen en antwoorden zijn te vinden op de website van de helpdesk van Bodem+: FAQ PFAS.

Hebt u naar aanleiding van dit artikel vragen of dient er bodemonderzoek uitgevoerd te worden naar PFAS? Dan kunt u contact opnemen met uw vaste contactpersoon bij BK ingenieurs of onze specialisten Jelle de Gier (088 321 2716) en Linda Roskes (088 321 2769).


Dit project is geplaatst in het volgende dossier: