HomeActueelVCDO verplicht bij sommige bouw- en sloopprojecten

Nieuws

26 maart 2024

VCDO verplicht bij sommige bouw- en sloopprojecten

Naast omgevingsmanagers, veiligheidskundigen en veiligheid- en gezondheidscoördinatoren kent de bouw sinds 1 januari 2024 ook de veiligheidscoördinator directe omgeving (VCDO).

Wat doet een VCDO (veiligheidscoördinator directe omgeving)?

Met het invoeren van deze veiligheidscoördinator geeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) invulling aan de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV). Dit gebeurde naar aanleiding van het kraanongeval in Alphen aan den Rijn (2015).

In het Besluit bouwwerken leefomgeving, (Bbl, vervanger van het Bouwbesluit) dat tegelijk met de Omgevingswet is ingevoerd, zijn bepalingen opgenomen om de veiligheid bij bouw- en sloopwerkzaamheden beter te borgen. De veiligheidscoördinator directe omgeving is in het Bbl opgenomen.

Wat kan BK ingenieurs voor u betekenen?

Veiligheid begint bij het ontwerp (afzetten werkterrein, omleidingen, informeren omgeving enzovoort). Onze adviseurs geven advies en ondersteunen de V&G-coördinator. Ook vervullen wij deze of vergelijkbare rol (BLVC-coördinator) binnen bouw- en/of sloopprojecten. Hebt u als VCDO advies of ondersteuning nodig of bent u op zoek naar een veiligheidscoördinator? Informeer dan eens naar de mogelijkheden. Bel 088 321 25 00 of stuur een e-mail naar Ilona Bondrager, vakteammanager arbo & veiligheid.