Vakgebied

BK ingenieurs

HomeVakgebiedenArbo & veiligheidArbo & Veiligheid

Omgevingsmanager

Omgevingsmanagement heeft tot doel de interactie tussen het bouwproject en de omgeving volledig inzichtelijk te maken en integraal te beheersen. In een tijd waarin de omgeving van (bouw)projecten steeds complexer wordt, is het daarom handig een omgevingsmanager in te schakelen. Deze houdt zich bezig met alle aan de omgeving gerelateerde ‘secundaire processen’.

Omgevingsmanager heeft aandacht voor omgeving, regels en procedures

De omgeving is meer dan een combinatie van de vele betrokken partijen, zoals omwonenden, nevenaannemers en de politiek. De omgeving is ook de regels en procedures op het gebied van veiligheidmilieu en bouw. De omgevingsmanager schenkt aan alle belangen de juiste aandacht zorgt ervoor dat de werkzaamheden en het project aan alle wet- en regelgeving voldoet. Op deze manier ontzorgt hij de opdrachtgever volledig en kan deze zich optimaal op de door hem of haar beoogde kerntaak richten.

BLVC-plan zorgt voor richtlijnen en praktisch uitvoeringsplan

Een belangrijk instrument voor omgevingsmanagement is het opstellen van een BLVC-plan. Een BLVC-plan behandelt de thema’s Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie. In een BLVC-plan beschrijven we wat de consequenties van een project zijn voor de omgeving en hoe negatieve effecten kunnen worden beheerst. Het BLVC-plan geeft duidelijke richtlijnen en een praktisch uitvoeringsplan voor alle betrokken partijen. Voor beslissers en vergunningverleners geeft het inzicht in de zorgvuldigheid waarmee een project is voorbereid in relatie tot de omgeving.

Omgevingsscan voorkomt vertraging

Een goede voorbereiding van een project helpt vertraging tijdens de uitvoering te voorkomen. Door middel van een interview aan de hand van een controlelijst en een locatiebezoek, krijgen wij snel inzicht in de potentiële omgevingsrisico’s. De volgende stap is dat wij het omgevingsmanagement op het project en uw wensen afstemmen.

Omgevingsmanagement in de praktijk

Een omgevingsmanager moet goed op de hoogte zijn van wat er speelt binnen een project en hier direct op anticiperen. Afhankelijk van de complexiteit van het project of de omgeving kan de hiervoor benodigde tijd en kennis zeer verschillen. Soms staat het project toe dat we de rol van omgevingsmanager combineren met andere functies zonder in te boeten op kwaliteit. Een nuttige en beproefde combinatie is die met de functie van (overall) V&G-coördinator, maar ook een combinatie met bijvoorbeeld de projectleider, directievoerder, uitvoerder of toezichthouder is mogelijk.

Meer weten of een offerte aanvragen? Bel 088 321 25 00 of e-mail naar [email protected]

Gerelateerde projecten

Rozengracht, Zaandam, BK ingenieurs, risicodragend, projectmanagement, asbestinventarisatie, bodemonderzoek, archeologie, sanering, saneren, omgevingsmanagement, BLVC-plan, vergunningen, projectmanager,

Project

Transformatie Rozengracht Zaandam aangenomen

Risicodragend aangenomen Midden in Zaandam, in een druk binnenstedelijk gebied, staat locatie…

Lees meer
Elements, Stad tussen de bomen, Haarlem, BK ingenieurs, Gemeente Haarlem, Schalkwijk, Dura Vermeer, herinrichting, herontwikkeling, begiedsontwikkeling, openbare ruimte, klimaatadaptatie, hemelwaterafvoer, retentie, greppel, NUTS-tracé, KLIC, projectmanagement, civiele techniek, technisch tekenen, rioolberekening.

Project

Regisseur in gebiedsontwikkeling Stad tussen de bomen

Voor ‘Stad tussen de bomen’ werkt BK ingenieurs mee aan de herinrichting van de openbare…

Lees meer
BK ingenieurs, Nike, bureau B+B, Arenapark, Hilversum, Nike

Project

Arenapark Nike Hilversum

Nike is met ruim 2.700 werknemers en als eigenaar van meerdere percelen en panden op het Arenapark…

Lees meer
BK ingenieurs, omgevingsmanagement, omgevingsmanager, Heijmans, BLVC-coördinatie

Project

Omgevingsmanagement Spaarndammerhart: De Verbinding tussen de bouwer en de buurt

Waar eerst de Spaarndammerschool stond, verrijzen nu bijna tachtig nieuwe woningen en appartementen:…

Lees meer