HomeActueelVoorlopige interventiewaarden PFAS vastgesteld

Nieuws

13 maart 2020

Voorlopige interventiewaarden PFAS vastgesteld

Het RIVM heeft INEV’s (Indicatieve Niveaus voor Ernstige Verontreinigingen) bepaald voor de stofgroepen PFOS, PFOA en GenX in de grond en het grondwater.

Bij overschrijding van deze INEV’s, die dienen als voorlopige interventiewaarden, is er sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. De Provincie of Gemeente bepaalt dan of de bodemverontreiniging met spoed of op termijn moet worden gesaneerd. Zo’n sanering is nodig als er onaanvaardbare risico’s zijn voor mensen of het milieu. Blijven de concentraties van deze stoffen onder de interventiewaarden, dan zijn er meestal geen onaanvaardbare risico’s voor mens of milieu.

Op deze website van het RIVM staat meer informatie over de INEV’s. U vindt hier  aan de rechterkantlijn ook de afleiding van de INEV’s, een notitie van toelichting op de INEV’s en vragen en antwoorden over deze INEV’s.

Ook kunt u verder lezen in ons dossier over PFAS.

Wilt u na het lezen van deze informatie meer weten over PFOS, PFOA en GenX in grond en grondwater? Of wat de consequenties zijn voor uw plannen? Neem contact op met adviseur Linda Roskes van ons bureau via de e-mail of bel haar direct op 088 321 257 69. Uiteraard kunt u ook het algemene nummer bellen 088 321 25 00 of mailen naar [email protected].


Dit project is geplaatst in het volgende dossier: