HomeActueelZeesluis IJmuiden geopend

Nieuws

4 februari 2022

Zeesluis IJmuiden geopend

Niemand minder dan Koning Willem Alexander opende op 26 januari Zeesluis IJmuiden. Via een uitgebreide livestream konden genodigden en geïnteresseerden de opening volgen. BK ingenieurs heeft onder samenwerkingscombinatie Open IJ mee mogen werken aan de totstandkoming van deze sluis.

Januari 2016 is de bouw begonnen. Nu zes jaar later, is hij klaar voor gebruik. De zeesluis beschermt het land tegen de zee, terwijl de grootste schepen ter wereld ongeacht het getijde doorgang hebben tot de haven van Amsterdam. Zeesluis IJmuiden vervangt de Noordersluis, die in 1929 is opgeleverd.

Opruimen…

Al in 2013 werd BK ingenieurs betrokken bij de voorbereidende werkzaamheden. In de eerste fase om op de locatie de oude kabels en bebouwing op asbest te inventariseren, op te ruimen en de locatie te saneren. Hier zijn veel verkennende en nadere bodemonderzoeken mee gemoeid geweest.

…alles klaarzetten…

In de tweede fase waren de voorbereidende werkzaamheden gericht op de nieuwe situatie: op het oostelijk zuidersluiseiland hebben we gesaneerd, het wachthuis is verplaatst, het nieuwe land aangeplempt en de toekomstige watergangen gebaggerd. Ook bij de aanleg van een nieuwe kabel onder het gehele complex door hebben we de in- en uitgang bemonsterd.

…en dan de zeesluis bouwen!

In het stadium van de uitvoering en realisatie lag onze inspanning in de coördinatie van uitgaande baggerstromen. We keurden het zand dat afgevoerd en aangevoerd werd. Tot de oplevering hebben we de grondstromen bemonsterd en gecoördineerd. En partijkeuringen uitgevoerd om de kwaliteit van de grond te monitoren.

Het is zeker de moeite de leerzame livestream nog eens rustig te bekijken. Er is veel informatie opgenomen over het wat, hoe, wanneer, en waarom van deze grootste zeesluis ter wereld.

 

Foto: Nieuwsblad Transport