HomeProjectenVan Aagtenbelt naar Aagtenpark

Project

Beverwijk, Caij Aagtenbelt

Van Aagtenbelt naar Aagtenpark

herinrichting stortplaats naar recreatiegebied

LocatieBeverwijk, Caij Aagtenbelt

OpdrachtgeverGemeente Beverwijk

Periode2009 - april 2018

Betrokken partijenWareco
Omgevingsdienst IJmond
provincie Noord-Holland

De voormalige stortplaatsen Caij- en Aagtenbelt te Beverwijk hebben een transformatie ondergaan tot park. BK ingenieurs was hoofdaannemer voor de uitvoeringsvoorbereiding en -begeleiding.  Catharinus Jelsma heeft het gehele project geleid, van het begin in 2009 tot de oplevering in 2017. 

Volgens plan is een schoon, veilig en openbaar toegankelijk natuurbelevingspark gerealiseerd met een oppervlakte van 26 hectare.

Tijdens de herinrichting is een leeflaag aangebracht van minimaal 1 meter. Hiervoor zijn 300.000 ton staalslakken aangevoerd en 600.000 kuub grond, van verschillende typen kwaliteit. Hiervoor was een degelijke grondstromenstrategie nodig.

Tijdens het project is voortdurend overleg geweest met en rapportage aan het bevoegd gezag over de acceptatie van partijen. Hierdoor is een tijdrovende controle achteraf niet aan de orde.

De expertise van BK ingenieurs in dit project:


Volgend project Fill 4 Created with Sketch.

Project

11 januari 2019

Renovatie pand C30 Shell International

Tijdens de renovatie van haar monumentale pand aan Carel van Bylandtlaan wordt asbest verwijderd.…

Lees meer