Vakgebied

BK ingenieurs

HomeVakgebiedenAsbestAsbest

Asbestinventarisatie

Een asbestinventarisatie bestaat uit drie fasen. We doen een vooronderzoek, voeren veldwerk uit en rapporteren u snel onze bevindingen. Vervolgens leggen we de bevindingen vast in het LAVS, het Landelijk Asbestvolgsysteem.

Vooronderzoek asbestinventarisatie

Voorafgaand aan het veldwerk op locatie voeren we een vooronderzoek uit. Het vooronderzoek bestaat uit het verzamelen van relevante gegevens van het te inventariseren bouwwerk of object. De gegevens kunnen bestaan uit bouwtekeningen en in het verleden reeds uitgevoerde asbestonderzoeken en asbestsaneringen. Bij beheerders is vaak ook informatie betreffende asbest aanwezig, die middels interviews bekend wordt. Aan de hand van de verzamelde gegevens kunnen we asbestverdachte materialen specifiek nalopen op aanwezigheid en staat.

Veldwerk asbestinventarisatie

In het bouwwerk op de locatie verrichten we het veldwerk aan de hand van het inventarisatieplan. De inspecteur start met een algemene rondgang door en om het bouwwerk. Aansluitend inventariseert de inspecteur alle vertrekken systematisch op asbestverdachte materialen en objecten. De inspecteur hanteert hiervoor een checklist, zodat hij de juiste en volledige informatie verzamelt. Asbestverdachte materialen bemonsteren we, meten we in en leggen we vast. Ook asbestvrije materialen die tijdens sloopwerkzaamheden vragen kunnen oproepen bemonsteren wij, om aantoonbaar uit te sluiten dat zij asbest bevatten. De materiaalmonsters sturen we naar het laboratorium voor analyse.

Asbestrapport

De bevindingen tijdens het veldwerk en de uitslag van de monsteranalyses vatten we samen in het asbestinventarisatierapport. Iedere toepassing beschrijven wij volledig in een bronblad. Met foto’s maken we duidelijk om welk materiaal het gaat. Per toepassing geven we aan of en zo ja, welke soort asbest het materiaal bevat, wat het asbestpercentage is en wat de hoeveelheid asbesthoudend materiaal is. Daarnaast vermelden we hoe het materiaal is bevestigd en wat de staat van beschadiging en verwering is. Voor elke bron bepalen we met behulp van webapplicatie Smart (Stoffenmanager Asbest) in welke risicoklasse de bron verwijderd moet worden. De locaties van de asbesthoudende bronnen geven we aan in een tekening.

Per asbestbron beoordelen we het risico voor de gebruikers en doen we aanbevelingen. Specifieke relevante overige informatie geven we weer onder de opmerkingen.

Meer weten of een offerte aanvragen? Bel 088 321 25 00 of mail naar [email protected]

Gerelateerde projecten

BK ingenieurs, De Alliantie Ontwikkeling B.V., quickscan, due dilligence, Markenlaan, Almere, NCCW

Project

Opnieuw quickscan voor De Alliantie Ontwikkeling

Dit project in Almere staat opnieuw symbool voor de intensieve samenwerking die BK ingenieurs heeft…

Lees meer
BK ingenieurs, ProRail, verkennend bodemonderzoek, verkennend waterbodemonderzoek, asbestinventarisatie, asbestonderzoek, milieuhygiënisch bodemonderzoek, milieuhygiënisch waterbodemonderzoek, traject, rails, Raalte, Beilen, Heino, Wierden, Zwolle, Enschede,

Project

(Water)bodem- asfalt- en asbestonderzoek voor ProRail

In opdracht van ProRail B.V. heeft BK ingenieurs een verkennend bodemonderzoek, verkennend…

Lees meer
Zeeburgerdijk, BK ingenieurs, De Alliantie, VORM, Leger des Heils, ontwikkeling, sociale huurwoningen,

Project

Quickscan voor ontwikkellocatie Zeeburgerdijk te Amsterdam

Woningcorporatie De Alliantie Ontwikkeling gaat de locatie Zeeburgerdijk 209-265 omvormen tot een…

Lees meer

Project

Woningbedrijf Velsen al dertig jaar vaste klant bij BK ingenieurs

Al dertig jaar werkt BK ingenieurs voor Woningbedrijf Velsen. De grootste verhuurder in Velsen met…

Lees meer