HomeActueelVastgoedinspectie? Juist nu!

Nieuws

31 maart 2020

Vastgoedinspectie? Juist nu!

Hebt u vastgoed waar inspectie of onderhoud nodig is? Door de maatregelen rondom het coronavirus staan veel kantoorpanden, hotels, scholen, kinderdagverblijven, defensie- en overheidsgebouwen (grotendeels) leeg. Dit is het moment om een vastgoedinspectie uit te voeren, die normaal gesproken overlast geeft als de panden in gebruik zijn.

Onze specialisten zijn u graag van dienst met vastgoedinspectie naar bijvoorbeeld asbestChroom-6, loden leidingen en legionella.

Asbestinventarisatie

Om duidelijk in beeld te krijgen of er asbest aanwezig is uw gebouw hebben wij verschillende mogelijkheden. De meest toegepaste is de asbestinventarisatie. Aan de hand van het vooronderzoek voeren we het veldwerk uit, dat bestaat uit visueel en indien nodig destructief onderzoek, monstername en analyse. Alle bevindingen legen we vast in het LAVS. We rapporteren de  bevindingen in een adviesrapport, zodat u direct weet waar u aan toe bent. Ook onze unieke Transactie Scan Asbest kan u snel inzicht geven in de staat van het vastgoed dat u wilt aan- of verkopen. Informeer ernaar!

Chroom-6

In de media is afgelopen jaren veel aandacht besteed aan Chroom-6. Niet onterecht, want Chroom-6 is een gevaarlijke stof die na blootstelling op termijn kan leiden tot ernstige gezondheidsschade. Dat kan in de vorm van kanker of een nadelig effect op de voortplanting. Chroom-6 is van de jaren ’60 tot ’80 veelvuldig toegepast als toevoeging aan verf en coatings om bescherming te geven tegen roest en houtrot. Als de deeltjes loskomen door bewerking of slijtage, is de kans groter op blootstelling. In (vrijwel) leegstaande gebouwen kunnen wij veilig de inventarisatie uitvoeren en u de bevindingen rapporteren.

Lood in drinkwater

Onlangs liet de Gezondheidsraad weten dat er sterke aanwijzingen zijn dat een lage concentratie lood in het drinkwater schadelijker is dan aanvankelijk werd gedacht, vooral voor bewoners van oude huizen, zwangere vrouwen, zuigelingen en jonge kinderen. In veel schoolgebouwen zijn nog loden binnenleidingen aanwezig. Om de gehalten lood vast te stellen kunnen onze specialisten watermonsters nemen. Als uit analyse in het laboratorium blijkt dat er lood in het drinkwater aanwezig is, dan kunnen onze bouwkundigen de leidingen opsporen en u adviseren over (de wijze van) verwijderen of vervangen van de aanwezige binnenleidingen.

Legionellapreventie

In deze periode staan de waterinstallaties ook in leegstaand vastgoed stil. Als straks de coronamaatregelen niet meer nodig zijn en we weer massaal gebruik maken van de gebouwen, ligt de legionellabacterie op de loer. Volgens het RIVM overlijden jaarlijks ongeveer 500 mensen aan de gevolgen van besmetting met deze bacterie. De legionellabacterie voelt zich thuis en vermeerdert zich eenvoudig in stilstaand water. Wanneer de leidingen weer in gebruik genomen worden, komen deze mee. Inname of inademing van kleine hoeveelheden bacterie kan al de veteranenziekte tot gevolg hebben. Bij kwetsbare mensen kan dit dodelijk zijn. Neem geen risico en laat onze monsternemer testen op de aanwezigheid van de bacterie. Indien deze wordt aangetoond, adviseert onze adviseur u over het gezond weer in gebruik nemen van uw gebouwen als straks de maatregelen voorbij zijn.

Neem contact met ons op voor een vastgoedinspectie, wij helpen graag. Samen houden we Nederland draaiend!

Hebt u vragen over de vastgoedinspectie of behoefte aan advies, neem contact op met Simon Ras via 088 321 25 00.