HomeActueelWoningcorporatie opgelet: (asbest)inspectie in woningen weer mogelijk!

Nieuws

25 mei 2020

Woningcorporatie opgelet: (asbest)inspectie in woningen weer mogelijk!

Woningcorporaties kunnen weer opgelucht ademhalen. Ook tijdens de maatregelen tegen verspreiding van Covid-19 kunnen onze inspecteurs weer veilig aan de aan de slag in hun woningen. Hebt u woningen waar inspectie of onderhoud nodig is? Waar renovatie of sloop moet gaan plaatsvinden, maar nu het werk stilligt door Corona? Onze specialisten zijn u graag van dienst met vastgoedinspectie naar bijvoorbeeld asbestChroom-6, loden leidingen en legionella.

Samen veilig doorwerken

Uiteraard houden onze adviseurs en inspecteurs zich strikt aan de voorschriften van de Rijksoverheid en de richtlijnen van het RIVM. Daarnaast heeft de branche samen met de Rijksoverheid het protocol Samen veilig doorwerken opgesteld, waaraan BK ingenieurs zich natuurlijk conformeert. Ondanks al deze maatregelen konden onze inspecteurs niet aan de slag in woonhuizen in bewoonde staat, omdat we niet overal de 1,5 meter afstand konden garanderen; bewoners zijn immers thuis!

Ook binnen aan de slag

Goed nieuws voor uw woningcorporatie! Onze adviseurs hebben de handen ineen geslagen en in samenwerking met een praktijk voor mondhygiëne Corona-kitjes voor onze inspecteurs samengesteld. Deze kitjes bestaan uit een plexiglas gezichtsbescherming, mondkapjes, wegwerphandschoenen en spuitjes met ontsmettingsalcohol. Hiermee laat BK ingenieurs zien een professionele organisatie te zijn, die haar verantwoordelijkheid neemt.

Asbestinventarisatie

Om in beeld te krijgen of er asbest aanwezig is de woning, doen wij een asbestinventarisatie. Aan de hand van het vooronderzoek voert onze inspecteur veldwerk uit, dat bestaat uit visueel en indien nodig destructief onderzoek, monstername en analyse. Alle bevindingen legen we vast in het LAVS. We rapporteren de  bevindingen in een adviesrapport, zodat u direct weet waar u aan toe bent. Informeer ernaar!

Chroom-6

De media besteedden afgelopen jaren veel aandacht aan Chroom-6. Niet onterecht, want Chroom-6 is een gevaarlijke stof die na blootstelling op termijn kan leiden tot ernstige gezondheidsschade. Het kan kankerverwekkend zijn en nadelige effecten hebben op de voortplanting. Chroom-6 is veel toegepast als toevoeging aan verf en coatings om bescherming te geven tegen roest en houtrot. Ook in woningen. Als de deeltjes loskomen door bewerking of slijtage, is de kans groter op blootstelling. Onze inspecteurs kunnen voor u veilig de inventarisatie uitvoeren en u de bevindingen rapporteren.

Lood in drinkwater

Onlangs liet de Gezondheidsraad weten dat er sterke aanwijzingen zijn dat een lage concentratie lood in het drinkwater schadelijker is dan aanvankelijk werd gedacht, vooral voor bewoners van oude huizen, zwangere vrouwen, zuigelingen en jonge kinderen. In sommige complexen zijn nog loden binnenleidingen aanwezig. Hoe staat het ervoor in het bestand van uw woningcorporatie? Om de gehalten lood vast te stellen kunnen onze specialisten watermonsters nemen. Als uit analyse in het laboratorium blijkt dat er lood in het drinkwater aanwezig is, dan kunnen onze bouwkundigen de leidingen opsporen en u adviseren over (de wijze van) verwijderen of vervangen van de aanwezige binnenleidingen.

Neem contact met ons op voor een inspectie, wij helpen uw woningcorporatie graag. Samen houden we Nederland draaiend!

Hebt u vragen over de inspectie of behoefte aan advies, neem contact op met Simon Ras via 088 321 25 00.