HomeProjectenGat in het stadshart

Project

Utrecht

Gat in het stadshart

Parkeergarage Jaarbeursplein

LocatieUtrecht

Midden in het stadshart van Utrecht, op het Jaarbeursplein, gaapt straks een gat van ruim twaalf meter diep. Voorafgaand aan de eerste graafwerkzaamheden voor de geplande nieuwe parkeergarage, onderzocht BK de grond. 

Ruim honderd metingen waren daarvoor nodig, schat projectleider Jelle de Gier: ‘Het gaat om zo’n 100.000 kuub zand. De wettelijk toegestane hoeveelheid grond die je met één meting mag keuren, is 10.000 ton. Dan zit je daar al gauw op.’ Met de Sonic Drill werden grondmonsters genomen op verschillende dieptes tot twaalf meter. De gehele partijkeuring nam twee weken in beslag: per dag ongeveer tien boringen.

Midden op het terrein, waar vroeger een restaurantje stond, bleek de grond verontreinigd te zijn met olie. De ‘kleine verontreiniging’ was afkomstig van een paar olietanks, vertelt de projectleider. ‘De tanks zelf konden we niet terugvinden; het zou kunnen dat die al eerder verwijderd zijn. Wij hebben nu een BUS-sanering in gang gezet.’ BUS staat voor Besluit Uniforme Saneringeneen landelijke uniforme regeling voor eenvoudige, gelijksoortige saneringen die in korte tijd afgerond kunnen worden.

Milieukundige begeleiding

BK ingenieurs verzorgde de milieukundige begeleiding van het verontreinigde stuk grond in het stadshart van dertig bij dertig meter, tot vierenhalve meter diepte. Door controlemonsters te nemen hielden wij in de gaten of alle verontreiniging aan de randen en de putbodem was weggegraven. Alles bij elkaar nam de sanering zo’n anderhalve week in beslag. Het gat is voorlopig weer aangevuld met lokale grond, om de werkvloer weer enigszins te egaliseren. De rest van de ontgraving voor de parkeergarage gaat de komende maanden gefaseerd plaatsvinden. De grond gaat vervolgens naar een verwerker.

Eerst de bestrating verwijderen

Op verschillende plaatsen bracht BK ingenieurs na de sanering peilbuizen aan om te controleren of de bodemverontreiniging het grondwater niet geïnfecteerd had. ‘Dat was schoon’, zegt De Gier. ‘Nu willen we zo snel mogelijk de evaluatie opleveren voor goedkeuring door de gemeente Utrecht.’ Het werk is keurig binnen de tijdsplanning uitgevoerd, hoewel we oorspronkelijk eerder zouden beginnen met boren. De Gier: ‘Dan hadden we dwars door de bestrating heen gemoeten. In goed overleg met de aannemer en de gemeente hebben we toen afgesproken dat we pas van start zouden gaan nadat het terrein was omheind en de bestrating verwijderd. Dat scheelt de opdrachtgever tijd en geld. En het werkt voor ons wel zo rustig. Je zit tenslotte wel midden in een druk stadscentrum.’


Volgend project Fill 4 Created with Sketch.

Project

25 mei 2016

Renovatie van Haags kunstgras

De voetballers van vijf Haagse verenigingen spelen met ingang van het komende seizoen op nieuwe…

Lees meer