HomeProjectenBodemonderzoek herinrichting Leidseplein

Project

Amsterdam

Bodemonderzoek herinrichting Leidseplein

De Rode Loper

LocatieAmsterdam

OpdrachtgeverGemeente Amsterdam

Periode2015 - 2020

Ze zijn flink bezig in Amsterdam. Niet alleen de Noord-Zuidlijn, maar ook andere gezichtsbepalende locaties in het centrum gaan geleidelijk op de schop. Binnenkort is het Leidseplein en omgeving aan de beurt voor een facelift. BK ingenieurs deed het grondonderzoek, neemt tijdens de uitvoering de milieukundige en veiligheidstechnische begeleiding op zich en adviseert op VGM-gebied en bij het opstellen van de bestekken.

‘Als je ‘Leidseplein’ zegt, denk je meteen aan het plein met de terrasjes’, weet projectleider Jelle de Gier. ‘Maar het herontwikkelingsgebied is groter. Ook de Leidsebrug wordt meegenomen, de Marnixstraat, het Leidse Bosje, het Kleine Gartmanplantsoen. Er komt een andere inrichting, een andere bestrating, een ondergrondse fietsparkeerplaats… Het voorbereidende graafwerk bij de brug wordt op dit moment al gedaan en de verdere uitvoering gaat later dit jaar van start.

35.000 vierkante meter grond onderzocht

Over meer dan vijf jaar moet het allemaal klaar zijn.’ De uitvoering komt in handen van aannemers; het voorbereidende grondonderzoek deed BK ingenieurs. ‘Afgelopen jaar hebben we zo’n 35.000 vierkante meter onderzocht’, vertelt De Gier. ‘Met handmatige boringen, maar ook machinaal, tot op minimaal zes meter diepte. Soms stonden we ’s nachts met wel zes man op de locatie.’ Aan dergelijk onderzoek gaat eerst weken van planning en voorbereiding vooraf.

‘Voor de boringen moesten stoplichten tijdelijk worden uitgezet en waren trambanen en wegdelen een aantal uur buiten gebruik. Daar moet je vergunningen voor aanvragen en alles moet worden afgestemd met de brandweer, de politie en het GVB. Maar ook met de omwonenden en het stadsdeel hadden we vooraf overleg: we moesten ’s nachts werken om de verkeershinder te minimaliseren, maar we mochten natuurlijk ook niet te veel geluidsoverlast veroorzaken. Alles bij elkaar duurde het wel een maand voor alles was voorbereid.’

Vijf meter materiaal

Het bodemonderzoek leverde geen extreem onverwachte zaken op. De Gier: ‘Plaatselijk zijn verontreinigingen aanwezig, maar dat kan ook haast niet anders in stedelijk gebied. In de loop der eeuwen is de Amsterdamse binnenstad wel met twee tot soms wel vijf meter materiaal opgehoogd.’

Op verschillende delen hebben we in fasen aanvullend onderzoek uitgevoerd tot de verontreinigingssituatie goed in kaart was. De Gier werkt nu samen met collega Dennis Elbers aan de plannen met betrekking tot milieu en veiligheid voor de gemeente en de uitvoerders. ‘Het handige is dat Dennis belast is met de veiligheidstechnische begeleiding van het project, dus hierin kunnen we elkaar mooi aanvullen. Een integrale aanpak biedt een duidelijke meerwaarde.’ Zodra er graafwerk in verontreinigde delen gaat plaatsvinden, zal een milieukundige van BK ingenieurs het proces ter plaatse begeleiden.

De expertise van BK ingenieurs in dit project:


Volgend project Fill 4 Created with Sketch.

Project

2 mei 2016

Gat in het stadshart

Midden in het stadshart van Utrecht, op het Jaarbeursplein, gaapt straks een gat van ruim twaalf…

Lees meer