HomeProjectenNatuurvriendelijke oeverconstructie Saskerleidam

Project

Alkmaar

Natuurvriendelijke oeverconstructie Saskerleidam

LocatieAlkmaar

OpdrachtgeverRecreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer

Periodejanuari 2009 - heden

Betrokken partijenOosterhuis Architecten
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Ten Cate

Een natuurvriendelijke oeverconstructie realiseren die de achterliggende polder beschermt tegen wateroverlast en recht doet aan de cultuurhistorische waarden. Met deze opdracht van Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer werken BK Projectmanament, Oosterhuis Architecten, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Ten Cate samen om de Saskerleidam vorm te geven, de afscheiding tussen het Alkmaardermeer en het Noordhollands Kanaal.

Het gebied wordt intensief gebruikt voor waterrecreatie. De dam zelf is verlaten en vormt een broedgebied van veel vogelsoorten. Het project biedt versteviging aan de aanwezige Provinciale Ecologische Hoofdstructuur. Een aannemer uit het netwerk van BK ingenieurs heeft de werkzaamheden uitgevoerd. Door voor het realiseren van de vooroever en het herstel van de dam herbruikbare baggerspecie als opvulling te gebruiken, is een natuurvriendelijke oever met secundair materiaal ontstaan en tegelijkertijd een besparing op stortkosten en op de capaciteit van stortlocaties gerealiseerd.

Werkzaamheden BK ingenieurs

  • Produceren schets gebiedsontwikkeling
  • Het berekenen van de damconstructie
  • Leveren van baggerspecie
  • Betrekken van stakeholders, informeren omwonenden
  • Het aanvragen van landelijke subsidies

De expertise van BK ingenieurs in dit project:


Volgend project Fill 4 Created with Sketch.

Project

5 juli 2013

EMK-terrein Krimpen aan de IJssel

In Krimpen aan de IJssel ligt een stuk grond van ruim vijf hectare dat bekend staat als het…

Lees meer