HomeProjectenEMK-terrein Krimpen aan de IJssel

Project

Krimpen aan de IJssel

EMK-terrein Krimpen aan de IJssel

Geen alledaagse klus

LocatieKrimpen aan de IJssel

OpdrachtgeverDCMR Milieudienst Rijnmond

Periode2012 - heden

In Krimpen aan de IJssel ligt een stuk grond van ruim vijf hectare dat bekend staat als het EMK-terrein. De gemeente zou er graag een bedrijventerrein gerealiseerd zien worden. Echter, ondanks een eerdere bodemsanering is het EMK-terrein een van de meest verontreinigde stukken grond in Nederland.

Al in 1895 vestigde zich een koolteerfabriek op het terrein die zich bezig hield met onder meer de productie van pek, wegenteer en creosootolie. In 1970 nam de Exploitatie Maatschappij Krimpen (EMK) het terrein over. De EMK ging afvalolie inzamelen en opwerken tot brandstof. Daarnaast werden er ook (chemische) afvalstoffen ingezameld, opgeslagen en verwerkt. In 1980 ging het bedrijf failliet, sindsdien ligt het terrein braak.

Aan BK is de opdracht gegeven om door het nemen van ongeroerde grondmonsters, grondwatermonsters en sonderingen te bepalen of er drijf- of zaklagen aanwezig zijn in de bodem. Een enorme uitdaging in dit project lag in de eerder getroffen sanerende maatregelen, zoals de metersdikke slakkenlaag waar doorheen geboord moest worden. Deze slakkenlaag is namelijk ook verontreinigd en deze verontreiniging moet niet mee naar beneden getrokken worden, omdat dit invloed heeft op het gestoken monster en dus op de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid daarvan. Absoluut geen alledaagse klus, maar het is gelukt door de toepassing van liners (doorzichtige kokers) in de boorstelling.

De expertise van BK ingenieurs in dit project:


Volgend project Fill 4 Created with Sketch.

Project

9 juli 2013

Rioolrenovatie Benzenraderweg, gemeente Heerlen

Gemeente Heerlen heeft BK ingenieurs in concurrentie gevraagd in te schrijven op de…

Lees meer