HomeProjectenDrinkwateronderzoek Haarlemse Montessorischool

Project

Haarlem

Drinkwateronderzoek Haarlemse Montessorischool

Onderzoek naar legionella en lood in drinkwater

LocatieHaarlem

OpdrachtgeverVastgoedbeheer De Haarlemse Montessorischool

Periodefebruari-maart 2020

In opdracht van De Haarlemse Montessori School (HMS) heeft BK ingenieurs onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van legionella en lood in het drinkwater. Zij deed dit op de locaties Louise de Colignylaan en Churchillaan te Haarlem. 

De aanleiding voor het lood-in-drinkwateronderzoek vormt de recente berichtgeving in de media. De media berichtte over de aanwezigheid van loden waterleidingen in oude schoolgebouwen en de mogelijke gezondheidsrisico’s die dat met zich meebrengt. De gebouwen van De Haarlemse Montessorischool dateren uit de jaren ’20 en ’30 van de vorige eeuw en vallen hiermee in de risicogroep.

Monstername

Om te bepalen of legionella gezondheidsrisico’s met zich meebrengt voor de gebruikers hebben wij microbiologische monstername gedaan voor legionellaonderzoek. Door middel van watermonstername conform NEN-6265 hebben wij op twee locaties monsters genomen. Tegelijk namen wij drinkwatermonsters voor het lood-in-drinkwateronderzoek.

Analyse

De monsters zijn door een geaccrediteerd laboratorium geanalyseerd. Voor de analyse van legionella is gebruikgemaakt van voedingsbodem A en B/ISO 11731. Voor de analyse van lood is gebruikgemaakt van ICP-MS/ISO 30011.

De scholen gaan weer open

Vanaf 11 mei gaan de scholen weer (gefaseerd) open. Denkt u aan bemonstering van drinkwater en het opstellen en uitvoeren van een spoelplan voordat de kinderen weer komen?

Bent u beheerder of verantwoordelijk voor het onderhoud van (school)vastgoed en wilt u ook weten waar u aan toe bent? Neemt u contact op met vakteam arbo & veiligheid om de risico’s en mogelijkheden te bespreken. Mail of bel 088 321 2520.

De expertise van BK ingenieurs in dit project:


Volgend project Fill 4 Created with Sketch.

Project

6 mei 2020

Luchtkwaliteitsonderzoek in GRE-werkplaats

In de GRE-werkplaats van aannemingsbedrijf Qualm te Rozenburg verrichten medewerkers werkzaamheden…

Lees meer