HomeProjectenRisicodragend samenwerken op basis van vertrouwen

Project

Heerenveen

Risicodragend samenwerken op basis van vertrouwen

LocatieHeerenveen

OpdrachtgeverHEVO

Periodeapril 2018 - juni 2019

Betrokken partijenAedifica

Voor een groot herontwikkelingsplan in Heerenveen werkt BK ingenieurs samen met vastgoedexpert HEVO uit ’s-Hertogenbosch. HEVO coördineert het complete bouwproject, BK ingenieurs de totaalsloop. Patricia van Hest van HEVO en Simon Ras en Niels Böhmer van BK ingenieurs vertellen over hun voortvarende samenwerking. 

Het eerste contact werd gelegd in april 2018. Via de Belgische investeringsmaatschappij Aedifica had HEVO opdracht gekregen het grootschalige bouwproject Heerenhage te coördineren. Een zorgflat in Heerenveen moest worden vervangen, deels door nieuwe serviceflats en deels door koopwoningen. HEVO heeft alle kennis in huis om de herontwikkeling en bouw in goede banen te leiden, maar de sloop – en met name het verwijderen van asbest – is voor de Bossche bouwmanagers onbekend terrein. Op aanraden van Aedifica nam HEVO contact op met BK ingenieurs.

Gedeeld verantwoordelijkheidsgevoel

Na een aantal intensieve gesprekken tussen HEVO en BK ingenieurs concludeerden Van Hest en haar collega´s dat BK ingenieurs een ideale partner zou zijn voor het coördineren van de sloop. Niet alleen vanwege de brede kennis van sloopwerkzaamheden, maar ook door de proactieve aanpak, waarin Van Hest de werkwijze van haar eigen organisatie herkende. ‘Uit de gesprekken die wij voerden, bleek dat BK ingenieurs net als HEVO risicodragend werkt. Dat triggerde ons. Door die manier van werken delen we een groot verantwoordelijkheidsgevoel.’ Voor een onderneming die een project risicodragend aanneemt, is afwachten uit den boze, weet Van Hest. ‘Hoe sneller je een probleem erkent, hoe eerder je ermee aan de slag kunt, waardoor de consequenties vaak minder groot zijn.’

Van Hest was dan ook blij verrast toen BK ingenieurs de voorbereidingen startte, nog voordat er een contract was ondertekend. ‘Het aangaan van een samenwerking draait grotendeels om vertrouwen,’ zegt Van Hest. ‘Dat vertrouwen werd voor ons bevestigd toen BK ingenieurs aan de slag ging, terwijl er officieel nog geen opdracht was.’ Niels Böhmer, als teammanager van BK ingenieurs nauw betrokken bij het project, licht de snelle start toe: ‘In ons werk heb je altijd te maken met een harde planning. We hadden nog geen garantie dat we de opdracht voor HEVO konden uitvoeren, omdat er nog geen omgevingsvergunning was. Toch begonnen we met het voortraject, om de tijd optimaal te benutten. Dat doen wij ook op basis van vertrouwen.’

Zekerheid in kosten en planning

De begrippen ‘vertrouwen’ en ‘risicodragend werken’ komen veelvuldig aan bod en lijken onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het werken voor een vaste prijs geeft de opdrachtgever – in dit geval HEVO – zekerheid wat betreft kosten en planning. Ze kunnen er immers van uitgaan dat BK ingenieurs er alles aan doet om op tijd klaar te zijn, aangezien BK ingenieurs opdraait voor extra kosten die worden gemaakt bij het overschrijden van een deadline. Tegelijkertijd is het feit dat BK ingenieurs risicodragend kán werken een direct gevolg van het vertrouwen in de expertise die binnen het bedrijf aanwezig is. Simon Ras, senior adviseur asbest en projectmanager bij BK ingenieurs: ‘Wij vertrouwen de collega’s die inventariseren. Op basis daarvan kunnen we vooraf een prijs neerleggen.’ Böhmer merkt op dat HEVO op eenzelfde manier werkt. ‘Maar bij hen ontbreekt de sloopkennis die wij wel hebben. Onze dienstverlening sluit daardoor naadloos op elkaar aan.’

Inmiddels zijn de werkzaamheden in volle gang. Begin oktober is gestart met de sloop en sanering van de flats met in totaal 230 woningen. In juni 2019 moeten de taken van BK ingenieurs zijn afgerond. Van Hest: ‘Daar verbaasde ik me over, het slopen van een gebouw neemt meer tijd in beslag dan verwacht.’ Niels Böhmer hoort het vaker: ‘Mensen denken dat je aan komt rijden met een kraan, de boel platgooit en de rommel opruimt. Maar het is ontzettend arbeidsintensief werk, dat zorgvuldig moet gebeuren. Uiteraard betreft dat het saneren van asbest, maar ook de voorsloop en het scheiden van alle verschillende vrijkomende materialen.’

Het belang van communicatie

Omdat de sanering normaliter niet onder HEVO’s verantwoordelijkheid valt, is de samenwerking met BK ingenieurs een voortdurende zoektocht, zegt Van Hest. ‘Het is nieuw voor ons. Als opdrachtgever moesten wij een manier vinden om BK ingenieurs te ondersteunen en de voortgang van de werkzaamheden te bewaken. Bij nieuwbouw kunnen we de bouwplaats oplopen om te kijken hoe de werkzaamheden vorderen. Een pand dat gesloopt wordt, is niet toegankelijk voor ons in verband met veiligheidsvoorschriften. Daarom is het belangrijk dat we elkaar goed informeren.’

Ras beaamt het belang van communicatie. Niet alleen de periodieke overleggen, maar ook het informele contact wordt optimaal gebruikt om HEVO zo goed mogelijk op de hoogte te houden. ‘We krijgen heel transparant informatie door en weten wat er gebeurt’, zegt Van Hest instemmend. Hetzelfde geldt voor de informatievoorziening richting omwonenden. Mensen die in de buurt van de bouwplaats wonen, worden uitgebreid geïnformeerd om eventuele angsten en ongemakken te bespreken. Daarbij maakt BK ingenieurs het niet mooier dan het is, zegt Böhmer: ‘We veroorzaken overlast, maar proberen dit tot een minimum te beperken. Dat zeggen we ook tegen de mensen. Buurtbewoners waarderen die eerlijkheid. We betrekken hen zoveel mogelijk bij ons werk.’

Goede samenwerking

‘We zijn meer buiten de hekken bezig dan erbinnen’, vult Ras aan. ‘De aannemer doet z’n werk wel. Wij organiseren informatieavonden en gaan naar scholen in de buurt om voorlichting te geven. Over de transporten die met puin door de wijk rijden bijvoorbeeld. We waarschuwen de kinderen voor de dode hoek van vrachtwagens en andere gevaren rondom een bouwplaats.’ Böhmer merkt dat de sloopwerkzaamheden in toenemende mate worden geaccepteerd. Bovendien heiligt het doel de nodige middelen. ‘Die oude flats waren voor de buurt een doorn in het oog.’

De goede samenwerking smaakt naar meer; daar zijn Simon Ras (BK ingenieurs), Patricia van Hest (HEVO) en Niels Böhmer (BK ingenieurs) het over eens. Een tweede gezamenlijk project staat zelfs al in de startblokken. Na een evaluatie bekijken beide partijen of ze de samenwerking willen voortzetten. De omstandigheden bieden in ieder geval voldoende mogelijkheden, zegt Van Hest. ‘Er is steeds minder ruimte in Nederland. En er is een grote transitie gaande in de zorg, één van de sectoren waarin wij erg actief zijn. Daarnaast komt herbestemming van gebouwen steeds vaker voor. Het saneren en slopen van die panden is gevaarlijk werk, waarbij de kennis van BK ingenieurs weer goed van pas kan komen.’


Volgend project Fill 4 Created with Sketch.

Project

15 februari 2019

Kavel 5 BOLD, Overhoeks Amsterdam

In opdracht van ontwikkelaar VORM verzorgde BK ingenieurs de saneringsbegeleiding en grondstromen…

Lees meer