HomeProjectenKavel 5 BOLD, Overhoeks Amsterdam

Project

Ceramiquelaan Amsterdam Overhoeks - Aan het IJ

Kavel 5 BOLD, Overhoeks Amsterdam

Een strakke planning en grootse opeengepakte plannen

LocatieCeramiquelaan Amsterdam Overhoeks - Aan het IJ

OpdrachtgeverVORM Ontwikkeling B.V.

Periodemei 2017 - heden

Betrokken partijenGemeente Amsterdam
Roel van der Stoel

In opdracht van ontwikkelaar VORM verzorgde BK ingenieurs de saneringsbegeleiding en grondstromen van de ontgraving op kavel 5.

Op de krappe locatie op voormalig Shell-terrein Overhoeks in Amsterdam verrijst een woontoren met de daarbij horende tweelaags parkeergarage. Kavel 5 grenst aan het toekomstige congreshotel Maritim, waarvoor de werkzaamheden tot nader order stilliggen.

Projectleider Dennis Heuveling en senior adviseur bodem Tom Snieders hebben het bodemonderzoek gedaan. Uit dit bodemonderzoek bleek dat het terrein op verschillende plaatsen verontreinigd was. Zij stelden het sanerings- en uitvoeringsplan op, coördineerden de partijkeuringen en adviseerden over de verschillende grondstromenMarc Brink, ook verantwoordelijk voor de projectfoto’s, verzorgde de milieukundige begeleiding.

Soepele samenwerking

Bijzonder aan dit project is de complexiteit van de werkzaamheden door de samenloop van het werk door verschillende partijen en de strakke planning. De samenwerking met aannemer Roel van der Stoel is zeer soepel te noemen. Roel van der Stoel heeft de ontgraving verzorgd volgens plan. Partijen worden met AP04 of productcertificaat geleverd. BK ingenieurs beoordeelde steeds de kwaliteit van de uitgaande en inkomende partijen grond op milieukundige eisen en coördineerde de complexe grondstromen. De samenwerking verliep zo soepel door de nauwe samenwerking. Bij onvoorziene verontreinigingen (spots) kon BK ingenieurs direct inspringen door monstername of partijkeuring. Vervolgens beoordeelde de milieukundig begeleider welke aanpassing in het ontgravingsplan nodig was. Ondanks onvoorziene situaties is het werk helemaal volgens schema afgerond.

Aanvullen en afronden

Zodra de woontorens gereed zijn, volgt de volgende stap voor BK ingenieurs: het begeleiden van de grondstromen bij het aanvullen van de grond rond de nieuwbouw door de aannemer. Ook komen de projectleider en senior adviseur weer in actie om de saneringsevaluatie op te stellen en voor te leggen aan het bevoegd gezag, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en beschikkinghouder Gemeente Amsterdam. Ons werk zit erop als akkoord van beide is verkregen.

De expertise van BK ingenieurs in dit project:


Dit project is geplaatst in het volgende dossier:

Volgend project Fill 4 Created with Sketch.

Project

6 juni 2019

Projectbegeleiding asbestsanering en totaalsloop

In opdracht van De Alliantie doet BK ingenieurs de voorbereiding en begeleiding van de sloop Fase 1…

Lees meer