HomeProjectenGrote Zeesluis IJmuiden

Project

IJmuiden

Grote Zeesluis IJmuiden

's werelds grootste zeesluis

LocatieIJmuiden

OpdrachtgeverOpenIJ, BaggerIJ

Periode2015 - 2022

Betrokken partijenBAM & Volkerwessels
Van Oord & Boskalis

Aan de ingang van het Noordzeekanaal bij IJmuiden, pal voor onze neus, bouwen ze aan de nieuwe grote zeesluis. De grootste van de wereld. Die geeft de grootste zeeschepen straks toegang tot de Amsterdamse havenregio. Meewerken aan de grootste zeesluis van de wereld. Dat is nogal wat. 

De nieuwe zeesluis wordt 500 meter lang, 70 meter breed en 18 meter diep. In januari 2016 is gestart met de bouw, begin 2022 is de nieuwe zeesluis beschikbaar voor de scheepvaart.

Eerst opruimen…

Vanaf 2013 is BK ingenieurs betrokken bij de voorbereidende werkzaamheden. In de eerste fase natuurlijk om op de locatie de oude kabels en bebouwing op asbest te inventariseren, op te ruimen en de locatie te saneren. Hier zijn veel verkennende en nadere bodemonderzoeken mee gemoeid geweest.

…alles klaarzetten…

In de tweede fase waren de voorbereidende werkzaamheden gericht op de nieuwe situatie: op het oostelijk zuidersluiseiland hebben we gesaneerd, het wachthuis is verplaatst, het nieuwe land aangeplempt en de toekomstige watergangen gebaggerd. Ook bij de aanleg van een nieuwe kabel onder het gehele complex door hebben we de in- en uitgang bemonsterd.

…en dan bouwen!

In het stadium van de uitvoering en realisatie ligt onze inspanning in de coördinatie van uitgaande baggerstromen. We keuren het zand dat afgevoerd en aangevoerd wordt.

Tot de oplevering zullen we de grondstromen blijven bemonsteren en coördineren . En partijkeuringen uitvoeren om de kwaliteit van de grond te monitoren.

De bouw volgen? De site van Havenbedrijf Amsterdam geeft steeds een update.

Projectfoto: Marc Brink

De expertise van BK ingenieurs in dit project:


Volgend project Fill 4 Created with Sketch.

Project

8 februari 2019

Risicodragend samenwerken op basis van vertrouwen

Voor een groot herontwikkelingsplan in Heerenveen werkt BK ingenieurs samen met vastgoedexpert HEVO…

Lees meer