HomeActueelVeiligheid in de praktijk

Nieuws

8 februari 2019

Veiligheid in de praktijk

Senior adviseur Dennis Elbers: ‘signaleren, coördineren, afstemmen’

De Onderzoeksraad voor Veiligheid velde in 2015 een keihard oordeel na het ongeluk met twee hijskranen in Alphen aan den Rijn. Het is volgens de Raad slecht gesteld met de risicobeheersing bij bouwprojecten. Minister Ollongren is het met de Onderzoeksraad eens dat er één centrale partij moet komen die verantwoordelijkheid draagt voor risicobeheersing. BK ingenieurs vervult al langer een dergelijke, coördinerende rol waar het gaat om veiligheid en gezondheid tijdens werkzaamheden op en om de bouwplaats. Dennis Elbers, senior adviseur arbo & veiligheid, legt uit wat dat inhoudt. 

Beginnen in het voortraject

‘Steeds vaker schakelen opdrachtgevers -gemeenten, projectontwikkelaars- ons in om tijdens het voortraject en tijdens de bouw van grote projecten toezicht te houden op het gebied van veiligheid en gezondheid. Denk in het voortraject aan het contract voor de aanbesteding. Daarin kun je veiligheidsmaatregelen opnemen waar een aannemer zich aan dient te houden. Dat willen opdrachtgevers goed geregeld hebben. Hoe kunnen inschrijvers getriggerd worden om goed rekening te houden met ‘veiligheid en gezondheid’ (V&G) en de omgeving en hoe moeten hun beloften, die ze opnemen in hun plannen, worden gewaardeerd? Als er eenmaal een slecht contract ligt, is het vrijwel onmogelijk dat op de bouwplaats onder grote tijdsdruk te herstellen. Wanneer we vroeg in het project worden ingeschakeld, kunnen we op dit vlak veel meer betekenen voor de opdrachtgever.’

‘Het gaat niet alleen om veiligheid en gezondheid van de werknemers, maar ook om de risico’s die de bouw veroorzaakt voor de omgeving van de bouwplaats.’

‘Tijdens de bouwwerkzaamheden vervullen wij een coördinerende rol en signaleren de risico’s, zodat de uitvoerende partijen tijdig maatregelen kunnen treffen om die risico’s te beheersen. Het gaat niet alleen om veiligheid en gezondheid van de werknemers, maar ook om de risico’s die de bouw veroorzaakt voor de omgeving van de bouwplaats. Neem als voorbeeld de aanleg van de Rode Loper in de binnenstad van Amsterdam. Daar is BK ingenieurs sinds 2012 intensief bij betrokken.’

Werk in een complexe omgeving

‘De wegen en straten boven de Noord-Zuidlijn -Damrak, Rokin, Ferdinand Bolstaat, Vijzelstraat en Vijzelgracht- moesten opnieuw ingericht worden. Een lastig project. De gemeente wilde als opdrachtgever dat ondanks alle omgevingsbelangen op het gebied van bereikbaarheid de veiligheid voor zowel de omgeving als de werknemers binnen de bouwplaats werd gegarandeerd. De binnenstad mocht niet worden afgesloten voor het publiek. De rol van BK ingenieurs was vooral om ervoor te zorgen dat er geen gevaarlijke situaties zouden ontstaan, voor zowel de omgeving als de werknemers. Daarnaast letten wij erop dat de inschrijvers rekening hielden met specifieke veiligheidsmaatregelen, zodat het werk ook in een dergelijke complexe omgeving veilig uitgevoerd kon worden.’

‘Ander voorbeeld van onze rol. De ontwikkeling van de voormalige Oostergasfabriek in Amsterdam tot Oostpoort. Wij maakten deel uit van het bouwplaats-coördinatieteam dat door de gemeente in het leven was geroepen. Er waren zes aannemers bezig. Op een beperkte oppervlakte verrezen onder meer woningen, een school, een muziekcentrum, een sporthal en een stadsdeelkantoor. Gelijktijdig werd een grootschalige bodemsanering uitgevoerd. Kinderen moeten veilig naar school kunnen, terwijl vlak daarbij aannemers aan het werk zijn. BK ingenieurs hield er toezicht op dat de bouw veilig verliep en zorgde voor de coördinatie en afstemming tussen de verschillende partijen.’

Elkaar niet in de wielen rijden

‘We zijn nu bezig met een groot project in Osdorp, waar vijf woonblokken komen. Er zijn vijf verschillende opdrachtgevers en vijf aannemers die gezamenlijk de veiligheid voor de omgeving moeten regelen en elkaar daarnaast niet in de wielen moeten rijden. De betrokken partijen, maken gebruik van een gezamenlijk bouwterrein om te voorkomen dat er allerlei mensen tussen de bouwplaatsen rondlopen. Wij coördineren dat, mede op basis van onze kennis van wet- en regelgeving én de ervaringen die we hebben opgedaan tijdens alle voorgaande projecten.’