Vakgebied

BK ingenieurs

HomeVakgebiedenBodemBodem

Bodemsanering onder milieukundige begeleiding

De bodem is op allerlei plaatsen in Nederland ernstig vervuild. Wonen, werken en recreëren op vervuilde grond brengt gezondheidsrisico’s met zich mee. BK ingenieurs biedt milieukundige begeleiding aan, verzorgt een BUS-melding of dient een saneringsplan voor u in. Het proces van de bodemsanering nemen wij u vervolgens volledig uit handen, waarbij we samenwerken met erkende partijen.

U kunt daarbij denken aan bodemsaneringslocaties als:

  • voormalige stortplaatsen waarin zich giftige chemicaliën bevinden;
  • oude stadskernen met diverse lagen stadsafval waarop gebouwd is;
  • de met onder andere zware metalen vervuilde bodem van voormalige gasfabrieken;
  • vervuilde landbouwgrond door langdurig gebruik van bestrijdingsmiddelen;
  • vervuilde bouwgrond met bijvoorbeeld asbest.

Bodemsanering kent drie fases

Voorbereiding

Wat is de gewenste aanpak? Deze bepalen wij in overleg met opdrachtgever en het bevoegd gezag. De voor- en nadelen van verschillende manieren om de bodem te saneren worden besproken. Denk aan isolatie, afgraven of in-situsaneringen, bijvoorbeeld met behulp van bacteriën. Hieruit volgt uiteindelijk een saneringsplan.

Uitvoering

In deze fase vinden de saneringswerkzaamheden plaats. Denk aan het afgraven van de grond, het onttrekken en zuiveren van het grondwater, het aanbrengen van de isolatielaag en in een aantal gevallen het inbrengen van bacteriën in de grond. Tijdens de uitvoering houdt de milieukundige begeleider de kwaliteit van de grond en het verplaatsen van de grond nauwlettend in de gaten.

Controle en evaluatie

In deze fase wordt samen met de opdrachtgever en het bevoegd gezag bekeken of de beoogde doelstelling is behaald. Deze controle kan ook tijdens de sanering plaatsvinden.

Meer weten of een offerte aanvragen? Bel 088 321 25 00 en vraag naar Dennis Heuveling of e-mail naar [email protected]

Gerelateerde projecten

BK ingenieurs, waterbodemonderzoek, Vibrocore, Spijk, overnachtingshaven, steekbus, werkschip

Project

Waterbodemonderzoek terp, dijk en uiterwaarden

Rijkswaterstaat heeft Boskalis opdracht gegeven om een nieuwe overnachtingshaven aan te leggen voor…

Lees meer

Project

Milieukundige begeleiding sanering conform BRL6002

In april en mei 2020 heeft BK ingenieurs de milieukundige begeleiding verzorgd van een conventionele…

Lees meer

Project

Nieuwe Vesting Bergen op Zoom

Aan de rand van de historische stadskern van gemeente Bergen op Zoom lag een voormalig…

Lees meer

Project

Bouwrijpmaken fase 1 Kruisvaartkade Utrecht

Al eerder informeerden wij u over het project Kruisvaartkade in Utrecht. Op het voormalige…

Lees meer