HomeProjectenPWN, The Dutch Dune Revival

Project

Nationaal Park Zuid-Kennemerland

PWN, The Dutch Dune Revival

Kostenbesparing door slim onderzoeksplan

LocatieNationaal Park Zuid-Kennemerland

Periode2011 - 2013

Betrokken partijenRijkswaterstaat
Provincie Noord Holland
Milieudienst IJmond
Hoogheemraadschap van Rijnland
Gemeente Zandvoort

Er komt 125.000 kuub duinzand vrij bij het project ‘Noordwest Natuurkern’, onderdeel van het unieke project The Dutch Dune Revival in Nationaal Park Zuid-Kennemerland. BK kreeg de uitdaging de kwaliteit van dit zand op kostenefficiënte manier te onderzoeken.

Om de wind weer toegang tot het duin te geven zijn in de zeereep tussen Parnassia en IJmuiden op vijf plekken sleuven gegraven. Vijf in het verlengde van deze sleuven liggende paraboolduinen zijn van hun begroeiing en wortellaag ontdaan. De wind heeft zo vrij spel gekregen op het kale zand, deze duinen kunnen weer gaan wandelen door het landschap. Een eeuwenoud proces is weer in ere hersteld. Bij het graven van de sleuven komt circa 125.000 kuub duinzand vrij.

BK ingenieurs heeft in overleg met de diverse bevoegde gezagen (RWS, Provincie Noord Holland, milieudienst IJmond, Hoogheemraadschap van Rijnland, gemeente Zandvoort) een onderzoeksplan op maat gemaakt. Ten opzichte van de reguliere partijkeuringen is een kostenbesparing gerealiseerd van circa 25% op de onderzoekskosten. Het veldwerk is in eigen beheer uitgevoerd met behulp van een Sonic-boorsysteem waarmee ongeroerde monsters zijn gestoken tot een maximale diepte van 12 meter beneden maaiveld

De expertise van BK ingenieurs in dit project:


Volgend project Fill 4 Created with Sketch.

Project

5 juli 2013

EMK-terrein Krimpen aan de IJssel

In Krimpen aan de IJssel ligt een stuk grond van ruim vijf hectare dat bekend staat als het…

Lees meer