Vakgebied

BK ingenieurs

HomeVakgebiedenBodemBodem

Partijkeuring AP04

Grond en bouwstoffen die bij graafwerkzaamheden vrijkomen, mogen niet zomaar op een andere plaats worden hergebruikt. Wij voeren een AP04-partijkeuring voor u uit conform het Besluit bodemkwaliteit.

Wij onderzoeken de milieuhygiënische kwaliteit van alle vrijgekomen grond, baggerspecie en bouwstoffen. De uitkomsten van het onderzoek toetsen wij aan welke kwaliteit het materiaal voldoet volgens het Besluit bodemkwaliteit. BK ingenieurs is gecertificeerd voor BRL SIKB 1000.

Wij voeren voor u de volgende typen keuringen uit:

  • grond en baggerspecie (protocol 1001)
  • niet-vormgegeven bouwstoffen (protocol 1002), bijvoorbeeld granulaat, slakken, lavasteen, grind
  • vormgegeven bouwstoffen en verhardingen (protocol 1003), bijvoorbeeld beton, natuursteen, bakstenen, heipalen

In-situ of in depot

De monstername van de partijkeuringen kunnen we zowel in-situ (vanaf het maaiveld) als in depot uitvoeren. Bij een in-situkeuring houden we altijd rekening met eventuele verschillende grondsoorten en de verwachte kwaliteit.
Voorafgaand aan de partijkeuring doen we vooronderzoek naar de (herkomst)locatie van de partij. Op basis hiervan bepalen we of er naast het standaard AP04-pakket en PFAS nog andere parameters onderzocht moeten worden, bijvoorbeeld organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB) of asbest. Uiteraard zijn al onze monsternemers bekend met de meest actuele versie van het bemonsteringsprotocol PFAS en hebben zij expertise in het herkennen van asbest.

Welk onderzoek en met welk doel?

Doordat BK ingenieurs zeer veel ervaring heeft met de diverse protocollen, kunnen wij voor u in één klap, voor elk scenario, alle benodigde onderzoeken uitvoeren ten behoeve van de afvoer van grond, baggerspecie en/of (niet) vormgegeven bouwstoffen. Denk bijvoorbeeld aan een rijweg waarvan u het asfalt, de fundatie en de onderliggende grondlaag wilt afvoeren. Diverse onderzoeken gecombineerd uitvoeren scheelt u tijd en geld. Verder denken onze adviseurs graag mee en adviseren zij u welke onderzoeken in welke situates nodig zijn met oog op de doelstelling en voorgenomen werkzaamheden.

Lokale kennis

BK ingenieurs heeft alle disciplines in huis om u bij een partijkeuring snel van het juiste advies te voorzien. Bijvoorbeeld door kennis van lokaal toepassingsbeleid. Ook hebben wij twee machinale boorstellingen, de Nordmeyer en de Sonic, waarmee we tot grotere dieptes boringen kunnen verrichten. In de uitvoering doen wij voor u de grondstromencoördinatie, waardoor afvoer van grond sneller en goedkoper kan.

Meer weten of een offerte aanvragen? Bel 088 321 25 00 en vraag naar Tamara Arens of e-mail haar!

Gerelateerde projecten

Project

Nieuwe Vesting Bergen op Zoom

Aan de rand van de historische stadskern van gemeente Bergen op Zoom lag een voormalig…

Lees meer

Project

Singelgrachtgarage

In Amsterdam komt een ondergrondse parkeergarage, de Singelgrachtgarage-Marnix. De garage biedt…

Lees meer

Project

GRZN blijft open dankzij snelle PFAS-analyses

In de zomer van 2019 werd het spannend voor Grond- en Reststoffenbank Zuid-Nederland. Het tijdelijk…

Lees meer

Project

Overhoeks: nu puzzelen, straks genieten

Poeltjes, gras en mos. Meer was er niet te zien op de noordelijke IJ-oever van het voormalige…

Lees meer