Vakgebied

BK ingenieurs

HomeVakgebiedenBodemBodem

Partijkeuring AP04

Grond en bouwstoffen die bij graafwerkzaamheden vrijkomen, mogen niet zomaar op een andere plaats worden hergebruikt. Wij voeren een AP04-partijkeuring voor u uit conform het Besluit bodemkwaliteit.

Wij onderzoeken de milieuhygiënische kwaliteit van alle vrijgekomen grond, baggerspecie en bouwstoffen. De uitkomsten van het onderzoek toetsen wij aan welke kwaliteit het materiaal voldoet volgens het Besluit bodemkwaliteit. BK ingenieurs is gecertificeerd voor BRL SIKB 1000.

Wij voeren voor u de volgende typen keuringen uit:

  • grond en baggerspecie (protocol 1001)
  • niet-vormgegeven bouwstoffen (protocol 1002), bijvoorbeeld granulaat, slakken, lavasteen, grind
  • vormgegeven bouwstoffen en verhardingen (protocol 1003), bijvoorbeeld beton, natuursteen, bakstenen, heipalen

In-situ of in depot

De monstername van de partijkeuringen kunnen we zowel in-situ (vanaf het maaiveld) als in depot uitvoeren. Bij een in-situkeuring houden we altijd rekening met eventuele verschillende grondsoorten en de verwachte kwaliteit.
Voorafgaand aan de partijkeuring doen we vooronderzoek naar de (herkomst)locatie van de partij. Op basis hiervan bepalen we of er naast het standaard AP04-pakket en PFAS nog andere parameters onderzocht moeten worden, bijvoorbeeld organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB) of asbest. Uiteraard zijn al onze monsternemers bekend met de meest actuele versie van het bemonsteringsprotocol PFAS en hebben zij expertise in het herkennen van asbest.

Welk onderzoek en met welk doel?

Doordat BK ingenieurs zeer veel ervaring heeft met de diverse protocollen, kunnen wij voor u in één klap, voor elk scenario, alle benodigde onderzoeken uitvoeren ten behoeve van de afvoer van grond, baggerspecie en/of (niet) vormgegeven bouwstoffen. Denk bijvoorbeeld aan een rijweg waarvan u het asfalt, de fundatie en de onderliggende grondlaag wilt afvoeren. Diverse onderzoeken gecombineerd uitvoeren scheelt u tijd en geld. Verder denken onze adviseurs graag mee en adviseren zij u welke onderzoeken in welke situaties nodig zijn met oog op de doelstelling en voorgenomen werkzaamheden.

Lokale kennis

BK ingenieurs heeft alle disciplines in huis om u bij een partijkeuring snel van het juiste advies te voorzien. Bijvoorbeeld door kennis van lokaal toepassingsbeleid. Ook hebben wij twee machinale boorstellingen, de Nordmeyer en de Adler, waarmee we tot grotere dieptes boringen kunnen verrichten. In de uitvoering doen wij voor u de grondstromencoördinatie, waardoor afvoer van grond sneller en goedkoper kan.

Meer weten of een offerte aanvragen? Bel 088 321 25 00 en vraag naar Simon-Jan Bosch of bel hem rechtstreeks op 088 321 26 31.

Gerelateerde projecten

Sonic boorstelling, partijkeuringen, partijkeuringAmsterdam, BK ingenieurs, Daemen milieutechniek

Project

Zes partijkeuringen in verticaal gelaagde grond

In opdracht van Gemeente Amsterdam, Grond en Ontwikkeling heeft BK Ingenieurs B.V. in Amsterdam met…

Lees meer
Oudewater, Oranje Bolwerck, inhijsen plataan, BK ingenieurs, nationale bomenbank, herplanten, sanering

Project

Multidisciplinair project voor BK ingenieurs in Oudewater

BK ingenieurs is in opdracht van Gemeente Oudewater intensief betrokken als bodem- en…

Lees meer
BK ingenieurs, waterbodemonderzoek, Vibrocore, Spijk, overnachtingshaven, steekbus, werkschip

Project

Waterbodemonderzoek terp, dijk en uiterwaarden

Rijkswaterstaat heeft Boskalis opdracht gegeven om een nieuwe overnachtingshaven aan te leggen voor…

Lees meer

Project

Nieuwe Vesting Bergen op Zoom

Aan de rand van de historische stadskern van gemeente Bergen op Zoom lag een voormalig…

Lees meer