HomeProjectenUitbreiding natuurgrassportveld VV Terlo

Project

Uitbreiding natuurgrassportveld VV Terlo

Gemeente Bergeijk heeft drie bureaus gevraagd een plan van aanpak te schrijven met offerte ten behoeve van de technische voorbereiding om te komen tot de aanbestedingsdocumenten voor de realisatie van een natuurgrassport veld bij VV Terlo. BK ingenieurs heeft deze aanvraag op basis van de EMVI-criteria aangenomen.

Voor VV Terlo is het besluit genomen om uit te breiden van twee naar drie natuurgrassportvelden. Voor de realisatie van dit veld heeft de gemeente Bergeijk extra grond aangekocht waarbij de aanwezige bosschages en landbouw plaatsmaken voor het derde voetbalveld.

Ten behoeve van de nieuwe inrichting heeft BK een ontwerptekening gemaakt die gepresenteerd is aan de voetbalvereniging. Met enkele kleine wijzigingen is het ontwerp daarna als uitgangspunt gehanteerd voor het uit te werken RAW-bestek. Op basis van de resultaten uit het grondonderzoek heeft BK een aanlegadvies opgesteld. Dit aanlegadvies, dat verwerkt is in het RAW-bestek, draagt bij aan een optimaal bespeelbaar natuurgrasveld. Na de realisatie heeft VV Terlo de komende jaren weer voldoende speelcapaciteit.

De expertise van BK ingenieurs in dit project:


Volgend project Fill 4 Created with Sketch.

Project

9 juli 2013

Rioolrenovatie Benzenraderweg, gemeente Heerlen

Gemeente Heerlen heeft BK ingenieurs in concurrentie gevraagd in te schrijven op de…

Lees meer