Vakgebied

BK ingenieurs

HomeVakgebiedenCiviele techniekCiviel & sport

RAW-bestek zorgt voor duidelijkheid voor alle partijen

De GWW-sector (grond-, weg- en waterbouw) maakt nog veelvuldig gebruik van de traditionele manier van aanbesteden met een RAW-bestek. In een RAW-bestek leggen we het gewenste raamwerk van de werkzaamheden vast. De beschrijving en tekeningen zijn vervolgens leidend voor de werkzaamheden van de aannemer. BK ingenieurs begeleidt u vanaf het allereerste begin met het opstellen van een RAW-bestek. En ook tijdens de uitvoering van een RAW-contract zijn wij u graag van dienst!

RAW-bestek legt verantwoordelijkheden vast

In het RAW-bestek staat het raamwerk van de opdracht beschreven. RAW staat voor Rationalisatie en Automatisering Grond-, Water- en Wegenbouw. Het dient als basis voor de samenwerking tussen opdrachtgever en aannemer. In het bestek zijn onder andere vastgelegd de verantwoordelijkheden, bevoegdheden en risico’s van beide partijen. Een RAW-bestek kenmerkt zich onder andere door inzage in de resultaatverplichtingen, hoeveelheden, de betaling van het werk, de productiegebonden kosten en de niet-productiegebonden kosten.

Beeldbestek

BK ingenieurs verzorgt voor u ook beeldbestekken conform RAW-systematiek, bijvoorbeeld voor onderhoudswerken. Wij stappen bij voorkeur in tijdens de ontwerpfase. We kunnen dan de technische ondersteuning bieden om weloverwogen keuzes te maken. Maar ook ná de ontwerpfase zijn wij u graag van dienst met advieswerk en controle op het ontwerp.

Bestektekeningen

Onlosmakelijk verbonden aan het bestek zijn de bestektekeningen. Onze tekenaars stellen deze met de grootste zorg op. Een bestektekening vormt samen met het bestek de basis voor een contract tussen opdrachtgever en aannemer. Alle relevante gegevens die nodig zijn bij het bouwproces komen in bestektekeningen, zoals plattegronden en doorsneden.

RAW-besteksystematiek voor (raam)contracten in de GWW

Waar wordt samengewerkt, moeten zaken worden vastgelegd. Voor (raam)contracten in de GWW wordt de RAW-besteksystematiek nog veelvuldig toegepast. De juridische, administratieve en technische voorwaarden uit deze systematiek dienen als basis voor het maken van bestekken voor infrastructurele projecten. Sinds 1987 is kennisplatform CROW de organisatie die verantwoordelijk is voor het beheer en het onderhoud van deze systematiek. In de RAW-bestekteksten zijn overigens ook de duurzaamheidscriteria opgenomen waar aannemers uit de GWW-sector aan moeten voldoen.

Andere contractvormen

Het ontwerp van de landschapsarchitect, stedenbouwkundig ontwerper of ontwerper openbare ruimte bij gemeenten vertalen wij naar een technisch uitwerking in een maakbaar ontwerp. Wij stellen dan voor u de technische tekeningen op en de contractdocumenten als RAW-bestek, werkomschrijving of UAV-GC. Uiteraard kunnen wij voor u ook het omgevingsmanagement (BLVC-plan) en de aanbesteding verzorgen!

Meer weten of een offerte aanvragen? Bel 088 321 25 00 of e-mail naar [email protected]

Gerelateerde projecten

Nieuw Boekhorst, BK ingenieurs, Voorhout, Terra Ontwikkeling, Gemeente Teylingen, klimaatbestendig, bestek, ontwerp, aanbesteding, civiel, ontwikkeling

Project

Nieuw Boekhorst, deelplan De Vijver te Voorhout

Gemeente Teylingen ontwikkelt met partners* een nieuwe wijk met dorps karakter ten noorden van…

Lees meer
BK ingenieurs, De Alliantie Ontwikkeling B.V., quickscan, due dilligence, Markenlaan, Almere, NCCW

Project

Opnieuw quickscan voor De Alliantie Ontwikkeling

Dit project in Almere staat opnieuw symbool voor de intensieve samenwerking die BK ingenieurs heeft…

Lees meer
Oudewater, Oranje Bolwerck, inhijsen plataan, BK ingenieurs, nationale bomenbank, herplanten, sanering

Project

Multidisciplinair project voor BK ingenieurs in Oudewater

BK ingenieurs is in opdracht van Gemeente Oudewater intensief betrokken als bodem- en…

Lees meer
BK ingenieurs, Nike, bureau B+B, Arenapark, Hilversum, Nike

Project

Arenapark Nike Hilversum

Nike is met ruim 2.700 werknemers en als eigenaar van meerdere percelen en panden op het Arenapark…

Lees meer