Vakgebied

BK ingenieurs

HomeVakgebiedenCiviele techniekCiviel & sport

Sportvelden renoveren vraagt om specifieke kennis

Aan het ontwerpen, aanleggen en renoveren van sportvelden en sportaccommodaties worden terecht hoge eisen gesteld. De kunstgrasvelden en natuurgrasvelden moeten uiteindelijk goed bespeelbaar zijn en na een periode van regen niet meteen drassig worden en nat blijven. De aanleg van het sportterrein en het onderhoud ervan zijn dan ook van het grootste belang voor de levensduur van de accommodatie.

Dit zijn de belangrijkste redenen om op voorhand te kiezen voor een partner die ervaring heeft op dit gebied. Als BK ingenieurs stellen wij ons daarom graag aan u voor. Of het nu gaat om het ontwerp en de aanleg van een nieuw sportveld of om de renovatie van een bestaande sportaccommodatie, in beide gevallen ontzorgen wij u volledig.

Non-infill kunstgrasvelden: duurzaam en innovatief

Omdat het vanaf 2031 niet meer toegestaan is om rubberkorrels als infill toe te passen, heeft BK ingenieurs van 2020-2024 alvast een pilot gedaan met Gemeente Haarlemmermeer. Door gebruik te maken van non-infill technologie streven we naar een kleinere ecologische voetafdruk, minder onderhoud en een langere levensduur. Samen met de partners in de keten en de stakeholders leren we de lessen voor verdere ontwikkeling in de toekomst door voortdurend te monitoren. Als de pilot succesvol blijkt, kan dit leiden tot een bredere toepassing van non-infill kunstgrasvelden in Nederland en daarbuiten.

Ontwerpen sportterrein op basis van uw wensen en eisen

Bij de aanleg van een nieuw sportterrein voert BK ingenieurs allereerst voorbereidende (bodem)onderzoeken uit. Wij inventariseren daarbij de huidige opbouw van de grond en/of constructie, de (hoogte)ligging van de te bouwen sportaccommodatie en de aanwezige terreininrichting. In deze fase inventariseren we tevens de eisen en wensen van de opdrachtgever en/of de vereniging. Uitgaande van de eisen van de opdrachtgever of op advies van onze specialisten zal de nieuwe constructie worden bepaald. Alle resultaten uit de inventarisatiefase bundelen we ter controle in het Programma van Eisen (PvE). Deze zijn richtinggevend en liggen ten grondslag aan de ontwerptekeningen en het contract of RAW-bestek, waarin ze technisch en gedetailleerd worden uitgewerkt.

Renovatie sportaccommodatie een interessante optie

In het geval een sportaccommodatie niet meer voldoet aan de eisen en verwachtingen van de gebruikers, is gehele of gedeeltelijke renovatie een interessante optie. Denk hierbij aan het vervangen van de (kunststof) grasmat, het vervangen van het tartan van een atletiekbaan, maar bijvoorbeeld ook aan het uitbreiden of verbouwen van een clubhuis. In geval van een renovatie voeren we ook bodemonderzoeken uit, maar doen we daarnaast ook onderzoek naar de constructieopbouw van het huidige sportveld en naar de onderdelen die eventueel hergebruikt kunnen worden.

Aanbestedingsbegeleiding, directievoering en toezicht

Het verzorgen van de aanbestedingsbegeleiding en de directievoering en toezicht kunt u met een gerust hart bij ons neerleggen. Als gerenommeerd landelijk opererend ingenieursbureau hebben wij namens diverse opdrachtgevers het ontwerp, de aanleg en de renovatie van een groot aantal sportvelden en sportaccommodaties begeleid en uitgevoerd. Zowel tijdens de aanbestedingsfase als in de rol van directievoerder en toezichthouder tijdens de uitvoeringsfase.

Meer weten of een offerte aanvragen? Bel 088 321 25 00 of e-mail naar [email protected]

Gerelateerde projecten

Elements, Stad tussen de bomen, Haarlem, BK ingenieurs, Gemeente Haarlem, Schalkwijk, Dura Vermeer, herinrichting, herontwikkeling, begiedsontwikkeling, openbare ruimte, klimaatadaptatie, hemelwaterafvoer, retentie, greppel, NUTS-tracé, KLIC, projectmanagement, civiele techniek, technisch tekenen, rioolberekening.

Project

Regisseur in gebiedsontwikkeling Stad tussen de bomen

Voor ‘Stad tussen de bomen’ werkt BK ingenieurs mee aan de herinrichting van de openbare…

Lees meer
BK ingenieurs, Bohemen-Noord, Den Haag, rioolvernieuwing, herinrichting openbare ruimte

Project

Vervangen rioolstelsel en reconstructie woonwijk Den Haag

Gemeente Den Haag is van plan het gemengd rioolstelsel in de wijk Bohemen-Noord te Den Haag te…

Lees meer

Project

Kanjelzone Campus

In opdracht van B+B Stedebouw en Landschapsarchitectuur werkt BK ingenieurs aan de…

Lees meer

Project

Floating Gardens

Het gebied rond station Sloterdijk transformeert in hoog tempo van kantorenlocatie naar gemengd…

Lees meer