HomeProjectenUitbreiding Tramdijk-Oost in Lemmer

Project

Lemmer

Uitbreiding Tramdijk-Oost in Lemmer

LocatieLemmer

OpdrachtgeverGemeente de Fryske Marren

Periode2010 - 2018

Gemeente de Fryske Marren vroeg BK ingenieurs om een matenplan op te stellen. Met dit plan is het voor alle betrokken ontwerpende partijen duidelijk welke ruimte beschikbaar is. Ook vormt het matenplan de basis voor het bestemmingsplan en de uitzettekeningen van de landmeters die verantwoordelijk zijn voor de wegen, woningen en nutsvoorzieningen in de wijk.

Milieukundig bodemonderzoek en waterbodemonderzoek

Naast het matenplan en het opstellen van een Digitaal Terrein Model (DTM) waren er aanvullende voorbereidende onderzoeken nodig voordat de daadwerkelijke uitvoering van het plan kan beginnen. Zoals een verkennend milieukundig bodemonderzoek en een waterbodemonderzoek.

Een consequentie van de komst van woningen en wegen is een toename van het verhard oppervlak ten koste van het aanwezige wateroppervlak. Het Waterschap eiste bij de realisatie van de plannen van de gemeente een compensatie van dit verlies. Aan de hand van gestelde eisen rekende BK ingenieurs alle mogelijkheden door. De keuze viel op het verbreden van huidige watergangen en het graven van een aantal nieuwe watergangen.

Rioleringsplan

In de ontwerpfase zorgt BK voor het opstellen van VO- en DO-tekeningen en stelt een rioleringsplan op. Met hulp van het programma SOBEK is het mogelijk om na het invoeren van gegevens een dimensionaal beeld te krijgen van het riool.

Uitdaging

In het uitbreidingsplan Tramdijk-Oost in Lemmer wordt de komende jaren een woonwijk gebouwd met circa 300 grondgebonden woningen. Het plan is verdeeld in drie fasen. Fase één is in 2010 uitgevoerd en opgeleverd. Daarna lag het als gevolg van de crisis geheel stil. De aantrekkende markt zorgde ervoor dat er eind 2016 is besloten om het plan voort te zetten en te beginnen met fase twee. Het bestaande kavelplan was ondertussen door voortschrijdend inzicht gewijzigd, waardoor opnieuw een bestemmingsplanprocedure noodzakelijk was.

De expertise van BK ingenieurs in dit project:


Volgend project Fill 4 Created with Sketch.

Project

2 november 2017

Sloop fase 2 Lucent-complex succesvol en tijdig voltooid

BK ingenieurs heeft het project totaalsloop fase 2 van het Lucent-complex in opdracht van De…

Lees meer