HomeProjectenAsbestonderzoek en -advies

Project

Heel Nederland

Asbestonderzoek en -advies

BK ingenieurs inspecteert ziekenhuizen, zorginstellingen, schepen, huizen van woningcorporaties, bedrijfspanden, industriële gebouwen en andere toepassingen.

LocatieHeel Nederland

OpdrachtgeverGemeente, stichting, instelling, bedrijf, vastgoedbeheerder, projectontwikkelaar, scheepswerf

PeriodeDoorlopend

BK ingenieurs voert in opdracht van projectontwikkelaars, gemeenten, stichtingen, woningbouwverenigingen, industrie, vastgoedbeheerders, ziekenhuizen, zorginstellingen, schepen en bedrijfspanden asbestonderzoek uit in heel Nederland. De inventarisatie is afhankelijk van de plannen van onze opdrachtgever gericht op onderhoud, renovatie, verkoop of (totaal)sloop.

Het asbestonderzoek bestaat eerst uit visueel onderzoek. Het hele pand inspecteren wij aan de hand van het inventarisatieplan uit het vooronderzoek op visueel (direct zichtbare) toepassingen van asbest in bijvoorbeeld kitten, plafondbeplating en zeil. Daarna volgt destructief onderzoek. Dit betekent dat we niet alleen monsters nemen van bronnen die op het zicht asbest bevatten, maar ook niet-direct waarneembaar asbest opsporen door destructief onderzoek. We openen dan de spouw en andere constructieve delen om deze te kunnen inspecteren op asbest. Ook resultaten van eerder uitgevoerd asbestonderzoek nemen we in ons onderzoek mee.

Stofonderzoek en luchtmeting

Naast het gebruikelijke asbestonderzoek maken we gebruik van stofonderzoek en luchtmeting als daar aanleiding voor is. Dit is bijvoorbeeld handig als mogelijk sprake is van een besmetting door eerdere verbouwingen en renovaties. Of bijvoorbeeld door onjuiste verwijdering of beschadiging van een asbestbron. Stofonderzoek voeren we uit door kleefmonsters te nemen en deze te laten analyseren in een daartoe geaccrediteerd laboratorium. Luchtmeting voeren we uit met een pomp met goudgedampt filter. We vangen de mogelijke asbestvezels uit de lucht en laten deze analyseren in het laboratorium.

Risicobeoordeling

Uiteraard wil onze opdrachtgever vooral weten of er sprake is van risico’s. Dit stellen we vast met een risicobeoordeling volgens de NEN 2991. Het stofonderzoek en de luchtmeting gebruiken we hiervoor. Risico’s voor gebruikers, bijvoorbeeld door slijtage, noemen we een actueel blootstellingsrisico. Het risico dat er vezels vrijkomen wanneer de toepassing bewerkt wordt, bijvoorbeeld bij zagen, noemen we een potentieel risico. Onze opdrachtgever krijgt van ons een rapportage met daarin de resultaten van het onderzoek en per aangetroffen asbestbron adviezen. Op basis hiervan stellen wij desgewenst een plan van aanpak op om het asbest te beheersen.

Kostenraming asbestsanering

Na het in kaart brengen van de asbestbronnen stellen we een kostenraming op voor de asbestsanering. Hierin staan vermeld de duur van de totale sanering van alle geïnventariseerde asbestbronnen, met per bron specifieke uitgangspunten. Bronnen die op gelijke manier gesaneerd kunnen worden, clusteren we om de kosten te drukken.

Asbestsanering begeleiden

Na de selectie van een aannemer die in het bezit is van het procescertificaat asbest verwijderen, kan de sanering beginnen. Onze projectleider begeleidt de sanering en ziet erop toe dat alle bronnen veilig en volledig verwijderd werden conform de geldige wet- en regelgeving.

Gezonde leeromgeving

Tijdens de saneringswerkzaamheden is het gebouw of gebouwdeel buiten gebruik. Op deze manier dragen we bij aan een gezonde leefomgeving voor bewoners, patiënten, leerlingen, medewerkers en andere gebruikers van de onderzochte gebouwen.

Hebt u ook behoefte aan asbestonderzoek of bent u verplicht inventarisatie uit te voeren omdat u gaat slopen of renoveren? Neem vrijblijvend contact op met onze medewerker bedrijfsbureau Judith van der Kolk, zij kan u adviseren of offerte doen voor de werkzaamheden. Bel 088 321 25 00 of e-mail naar [email protected].

De expertise van BK ingenieurs in dit project:


Volgend project Fill 4 Created with Sketch.

Project

25 februari 2020

De Waterschans te Bergen op Zoom weer zichtbaar en toegankelijk

De Waterschans van Bergen op Zoom lag lang verscholen in een stukje vergeten stad. Gemeente Bergen…

Lees meer