Vakgebied

BK ingenieurs

HomeVakgebiedenAsbestAsbest

Risicobeoordeling asbest

Regelmatig wordt asbesthoudend materiaal aangetroffen dat is beschadigd. Medewerkers, bewoners of omwonenden mogen uiteraard niet blootgesteld worden aan gevaar. Daarom is het belangrijk om te weten of er schadelijke asbestvezels aanwezig zijn. En als dat zo is, hoe je deze op een veilige manier kunt handhaven of saneren.

Onderzoek volgens NEN2991:2015

Om vast te stellen of de beschadigde asbesthoudende materialen een risico oplevert voor gebruikers, kan BK ingenieurs een risicobeoordeling uitvoeren conform de NEN 2991:2015. Voorafgaand hieraan motiveren wij waarom een dergelijk onderzoek noodzakelijk is of niet.

Hoe gaat dit in zijn werk?

Tijdens een risicobeoordeling conform NEN 2991 bepalen we het actuele blootstellingsrisico aan asbestvezels in de lucht en bepalen we het potentiële blootstellingsrisico dat neergeslagen asbestvezels vormen. Dit doen wij door middel van luchtmeting en stofmonsters. De onderzoeksgegevens met conclusies en aanbevelingen geven we weer in een rapportage. Veelal combineren we een dergelijk onderzoek praktisch met een inkaderingsonderzoek van de verontreiniging, zodat één locatiebezoek meestal genoeg is. Indien gewenst stellen wij een asbestbeheersplan op of een plan van aanpak om de asbesthoudende materialen te verwijderen.

Wilt u een offerte aanvragen of hebt u behoefte aan meer informatie? Bel 088 321 25 00 of mail naar [email protected].

Gerelateerde projecten

Project

Woningbedrijf Velsen al dertig jaar vaste klant bij BK ingenieurs

Al dertig jaar werkt BK ingenieurs voor Woningbedrijf Velsen. De grootste verhuurder in Velsen met…

Lees meer

Project

Asbestonderzoek en -advies

BK ingenieurs voert in opdracht van projectontwikkelaars, gemeenten, stichtingen,…

Lees meer

Project

Totaalsloop gebouwen voormalig datacenter Rabobank

BPD ontwikkeling B.V, onderdeel van Rabobank Nederland, wil het terrein van het datacenter van de…

Lees meer

Project

Second opinion en grondige inspectie winkelpand

De opdrachtgever twijfelde over de juistheid van een verschenen rapport over de aanwezigheid van…

Lees meer