HomeProjectenAsbestsanering, sloop en bouwrijp maken J.J. Hamelinkstraat te Haarlem

Project

Haarlem

Asbestsanering, sloop en bouwrijp maken J.J. Hamelinkstraat te Haarlem

Circulaire sloop binnen samenwerkingsverband risicodragend aangenomen

LocatieHaarlem

OpdrachtgeverElan Wonen

Periodemei - december 2021

Betrokken partijenBottelier Slooptechniek B.V.

BK Projectmanagement en Bottelier Slooptechniek B.V. werken samen in het werk ‘asbestsanering, sloop en nieuwbouw in het risicodragend aangenomen totaalsloopproject op de locatie J.J. Hamelingstraat’ te Haarlem. De voorbereidingen voor de nieuwbouw in de J.J. Hamelinkstraat zijn hiermee in volle gang.

De de 148 oude woningen die in eigendom zijn van Elan Wonen voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. In opdracht van Elan Wonen saneren en slopen BK Projectmanagement en Bottelier Slooptechniek B.V. momenteel de woningen van de eerste fase van het project. Het project omvat de totaalsloop van de gebouwen en het bouwrijp opleveren van de grond. De kosten van alle risico’s als gevolg van onvoorziene zaken liggen bij BK Projectmanagement; BK Projectmanagement heeft het werk risicodragend aangenomen en ontzorgt opdrachtgever Elan Wonen volledig. BK Projectmanagement is verantwoordelijk voor de voorbereiding, communicatie met alle stakeholders en de uitvoering van de sanerings- en sloopwerkzaamheden. Voor de asbestsanering, de sloop en het bouwrijp maken werkt BK Projectmanagement samen met Bottelier Slooptechniek B.V. uit Haarlem.

Circulaire sloop

Samenwerkingspartner Bottelier Slooptechniek B.V. ontwikkelde “ons circulaire sloopproces“. Met deze visie op duurzaamheid en circulariteit in de hand worden de werkzaamheden uitgevoerd. Het hergebruikpercentage bouw- en sloopmaterialen bedroeg over alle projecten van Bottelier in het laatste volledige toetsjaar 2019 maar liefst 99,38%. Zij verwachten dit percentage ook aan de J.J. Hamelinkstraat te kunnen realiseren. Na de sloop komen er op deze plek 297 woningen terug, begin 2022 staat de daadwerkelijke start van de nieuwbouw van deze woningen gepland.

Meer weten over dit project of kennismaken voor een dergelijk circulair sloopproject? Neem contact op met Simon Ras of Niels Böhmer van ons bureau via 088 321 25 00.

De expertise van BK ingenieurs in dit project:


Dit project is geplaatst in het volgende dossier:

Volgend project Fill 4 Created with Sketch.

BK ingenieurs, Bohemen-Noord, Den Haag, rioolvernieuwing, herinrichting openbare ruimte

Project

3 september 2021

Vervangen rioolstelsel en reconstructie woonwijk Den Haag

Gemeente Den Haag is van plan het gemengd rioolstelsel in de wijk Bohemen-Noord te Den Haag te…

Lees meer