HomeProjectenVervangen rioolstelsel en reconstructie woonwijk Den Haag

Project

Den Haag

Vervangen rioolstelsel en reconstructie woonwijk Den Haag

Van gemengd riool naar gescheiden rioolstelsel in Bohemen-Noord

LocatieDen Haag

OpdrachtgeverGemeente Den Haag, Dienst Stadsbeheer

Periodefebruari - oktober 2021

Betrokken partijen-

Gemeente Den Haag is van plan het gemengd rioolstelsel in de wijk Bohemen-Noord te Den Haag te vervangen door een gescheiden rioolstelsel. Dit biedt een goede kans om de verhardingen in de wijk te vernieuwen. 

Het verouderde gemengd rioolstelsel voert hemelwater en vuilwater samen af. Het nieuwe rioolstelsel moet hemelwater en vuilwater apart gaan afvoeren. Het hemelwater wordt afgekoppeld en naar het oppervlaktewater geleid. Omdat de verharding toch open moet om te kunnen graven, is het een goed moment om deze te vervangen en het straatbeeld aan te passen.

Werkzaamheden

Bohemen-Noord ligt in stadsdeel Loosduinen in Den Haag. De totale lengte van het te vervangen riool is ongeveer 4.200 meter. Het bestaande riool wordt op de traditionele manier vervangen of gerenoveerd. Dat betekent dat het riool vrijgegraven wordt en vervangen. De aannemer werkt gefaseerd volgens de 80/40-methode, zodat de woningen ondanks de werkzaamheden steeds binnen 40 meter bereikbaar blijven voor hulpdiensten. De civieltechnische handelingen bestaan uit opbreken en aanbrengen van verhardingen, verrichten van grondwerkzaamheden, vervangen van riolering van beton, vervangen van de bestaande puinfundering, verwijderen en aanbrengen van kolk- en huisaansluitingen en voorzien in verkeersmaatregelen en bijkomende werkzaamheden.

Diensten BK ingenieurs

Om zover te komen voeren wij een terreininventarisatie uit, waarvan we een bestaande situatietekening opstellen. Aan de hand daarvan en op basis van een eerste rioolontwerp plus de wensen en eisen van de gemeente stellen wij een nieuwesituatietekening en een profielentekening op. Vervolgens schrijven wij op basis van het voorbeeldbestek van de gemeente één RAW-bestek. Wij beantwoorden de vragen die komen naar aanleiding van de Nota van Inlichtingen. Ook beoordelen wij de inschrijvingen in de aanbestedingsfase.

De gemeente verwacht in 2023 klaar te zijn met de werkzaamheden.

Wilt u meer weten over dit project of over de werkzaamheden van vakteam civiel & sport in het algemeen? Neem contact op met Wilbert van Pampus.

De expertise van BK ingenieurs in dit project:


Volgend project Fill 4 Created with Sketch.

samenwerking, Agterberg b.v., BK ingenieurs, Universiteit Utrecht

Project

16 september 2021

Directievoering en toezichthouden David de Wiedgebouw in volle gang

De werkzaamheden rond en aan het David de Wiedgebouw van Universiteit Utrecht (UU) zijn in volle…

Lees meer