HomeProjectenBLVC-coördinatie en toezicht op Centrumeiland IJburg

Project

Amsterdam

BLVC-coördinatie en toezicht op Centrumeiland IJburg

Zelfbouwlocatie Amsterdam vraagt om gedegen afstemming

LocatieAmsterdam

OpdrachtgeverIngenieursbureau Gemeente Amsterdam

Periodemei 2018 - ?

Betrokken partijenHeel veel aannemers
Zelfbouwers
Nutsbedrijven

De vraag naar stedelijk wonen groeit, ook in de stad Amsterdam. Om dit te kunnen realiseren, zijn verspreid over de stad tien versnellingslocaties aangewezen. Eén daarvan is Centrumeiland op IJburg: een nieuw stuk land met ruimte voor 1.100 tot 1.500 woningen. Een aanzienlijk deel hiervan betreft zelfbouw. BK ingenieurs verzorgt in opdracht van Ingenieursbureau Gemeente Amsterdam de BLVC-coördinatie en het toezicht.

Centrumeiland ligt naast Haveneiland-Oost. Aan de noord- en oostzijde grenst het eiland aan het IJmeer. Centrumeiland is grofweg in vijf deelgebieden te verdelen. De deelgebieden zijn: Pampuslaan, Muiderlaan, Strandeilandlaan, Merdekagracht en de woonwijk Centrumeiland. Kenmerkend aan Centrumeiland is dat zeventig procent van het totale aantal woningen dat wordt gebouwd, voortkomt uit zelfbouw. Centrumeiland is daarmee de grootste zelfbouwlocatie van Amsterdam. Tijdens het bouwrijp maken en de realisatie van de gebouwen voeren veel verschillende opdrachtgevers (initiatiefnemers) en heel veel verschillende aannemers tegelijkertijd werkzaamheden uit.

Intensieve samenwerking

Om ervoor te zorgen dat de alle werkzaamheden ook daadwerkelijk uitvoerbaar zijn, is er intensieve samenwerking en afstemming nodig tussen alle bouwende partijen, het uitvoeringsteam en collega’s van andere vakteams. Aan de uitvoering zijn dan ook strikte voorwaarden gesteld. Deze voorwaarden zijn vastgelegd in diverse documenten, zoals de erfpachtovereenkomst, omgevingsvergunningen, het bouwplaatsprotocol en het BLVC-kaderplan.

BLVC-uitvoering en Bouwveiligheidsplan

Conform deze voorwaarden zijn alle initiatiefnemers van bouwprojecten verplicht om een BLVC-uitvoeringsplan op te stellen. Het opstellen van het BLVC-plan is een verplichting vanuit het BLVC-kaderplan en een onderdeel van de aanvraag van een WIOR-vergunning. BLVC staat voor Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie. Het BLVC-plan heeft als doel ervoor te zorgen dat de geplande werkzaamheden zo min mogelijk overlast veroorzaken en dat het draagvlak voor de werkzaamheden onder de omwonenden, buurprojecten en gebruikers van de openbare ruimte blijft bestaan. Het Bouwveiligheidsplan heeft betrekking op de veiligheid rondom de bouwplaats en betreft een indieningsvereiste van een Omgevingsvergunning.

BLVC-adviseur en toezichthouder

Roel Kolthof staat op dit project namens BK ingenieurs. Zijn rol binnen het project is zowel BLVC-adviseur als toezichthouder. Om initiatiefnemers op weg te helpen om zowel het BLVC-plan uitvoeringsfase als het bouwveiligheidsplan op te stellen, heeft BK ingenieurs een format in de vorm van een soort sjabloon opgesteld. Het gebruik van dit format heeft tot doel om de verschillende procedures zoals beschreven in het BLVC-kader soepel te kunnen doorlopen en tegenstrijdigheid tussen of overlap met verschillende documenten te voorkomen of beperken. Nadat de initiatiefnemer of aannemer een plan heeft opgesteld, controleert en beoordeelt Roel het samen met de omgevingsmanager op de inhoud. Om overzicht te houden in het snel groeiende aantal bouwende kavels heeft Roel een database gemaakt waarin alle informatie zoals bijvoorbeeld de planningen over ieder kavel staan opgenomen.

Afstemmen, afstemmen, afstemmen

Daarnaast is Roel  voor de BLVC-coördinatie wekelijks bij een aantal overleggen aanwezig. Een overleg dat voorafgaand aan de bouw van een kavel plaatsvindt is een PSU. PSU staat voor Project Start Up. Minimaal drie maanden voorafgaand aan de start van de kavelbouw dient dit overleg plaats te vinden samen met de initiatiefnemer, de aannemer en het uitvoeringsteam van Gemeente Amsterdam, bestaande uit de uitvoeringcoördinator, werkvoorbereider, omgevingsmanager, bouwinspecteur en Roel zelf. In dit overleg bepreken zij samen onderwerpen voor de uitvoering en de daaruit voortvloeiende procedures, taken, verantwoordelijkheden en verplichtingen.

Stremmingen voorkomen

Naast zijn rol als BLVC-adviseur is Roel ook toezichthouder. Doordat hij ieder ingediend plan heeft bekeken, weet hij precies wat er op Centrumeiland speelt. In de uitvoering heeft hij daarom intensief contact met alle uitvoerders over eventuele aankomende werkzaamheden die hinder kunnen veroorzaken. Door dagelijks te communiceren met alle uitvoerenden, voorkomen we samen stremmingen.

Wilt u meer weten over dit project in het bijzonder of over BLVC-coördinatie in het algemeen? Roel Kolthof staat u graag te woord. Liever bellen? neem contact op met BK ingenieurs op het algemene nummer of rechtstreeks met Roel 088 321 25 97.

De expertise van BK ingenieurs in dit project:


Volgend project Fill 4 Created with Sketch.

waterbodemonderzoek, BK ingenieurs, sloten, plassen, Utrecht, greppels, milieuhygiënisch onderzoek, inpeilen

Project

15 april 2021

Milieuhygiënisch waterbodemonderzoek ruim 160 watergangen Utrecht

Onder het raamcontract met Gemeente Utrecht voerde BK ingenieurs verkennend milieuhygiënisch…

Lees meer