HomeProjectenHOV in ’t Gooi

Project

't Gooi

HOV in ’t Gooi

Technisch management voor hoogwaardig openbaar vervoer

Locatie't Gooi

OpdrachtgeverProvincie Noord-Holland

Periode2000 - 2022

Betrokken partijenBAM
ProRail
Gemeente Hilversum
Gemeente Blaricum
Gemeente Laren
Gemeente Eemnes
Gemeente Huizen
Het Goois Natuurreservaat
Rijkswaterstaat
ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Provincie Noord-Holland vindt dat iedereen die in ’t Gooi woont of werkt op tijd en filevrij moet kunnen reizen. Dat kan niet per trein, want Huizen heeft geen treinstation. Daarom wordt er tussen Huizen en Hilversum een HOV-busverbinding aangelegd waar straks de R-NET-bussen gebruik van gaan maken. De uitvoering van HOV in ’t Gooi is opgedeeld in meerdere fases en ligt in handen van diverse aannemers, waaronder de BAM. BK ingenieurs is betrokken bij diverse onderdelen binnen dit project.

DO tracé en P+R-terrein en busstation Blaricum

Om de bus daadwerkelijk ruim baan te geven, zijn op de route Huizen -Blaricum verkeerskundige aanpassingen nodig aan de bestaande infrastructuur. In Blaricum komt een P+R-terrein en een busstation. Forenzen uit de omgeving kunnen hun auto parkeren op het P+R-terrein en overstappen op de snelbus. BK ingenieurs heeft het definitief ontwerp van de verkeerskundige aanpassingen in Blaricum, het P+R-terrein en het busstation getekend en gemodelleerd in 3D.

DO in- en uitvoegstrook bussen aan A27 Eemnes-Laren

Op de A27 rijdt de bus met het verkeer mee. Bij drukte mag deze op de vluchtstrook. De bus krijgt een eigen uit- en invoegstrook met een halte langs de snelweg. BK ingenieurs maakte het definitief ontwerp van deze stroken en de bijkomende aanpassingen aan de omliggende infrastructuur, ook in 3D. BK voerde daarnaast voor zowel Blaricum als Eemnes-Laren een vergunningenscan uit.

Vrijliggende busbaan Hilversum

In Hilversum valt de bouw van de vrijliggende busbaan samen met werkzaamheden die Gemeente Hilversum zelf moest uitvoeren. Van begin 2017 tot en met 2019 was onze collega Niels Böhmer als projectleider uitvoering verantwoordelijk voor de conditionerende werkzaamheden. Dit betrof vooral het verleggen en verwijderen van riolering en onder andere gas, elektra en data- en mediakabels op de Oosterengweg, zodat de tunnelbouwer een volledig vrij werkveld kreeg. En de aanleg van een tijdelijke bufferbak met pompinstallatie voor rioolwater. Behalve de vrijliggende busbaan zijn op het tracé in Hilversum tussen de A27 en het station Hilversum een fly-over, een ecoduct en een dubbellaags onderdoorgang voor snel en langzaam verkeer die de busbaan en spoorbaan kruist in aanbouw.

VO weg om Anna’s Hoeve

Om te voorkomen dat de infrastructuur een te grote belasting oplevert voor de natuur, is besloten de weg om natuurgebied Anna’s Hoeve te verplaatsen. Alle infrastructuur moet op één plek gebundeld worden. BK ingenieurs maakte in opdracht van Movares voor Gemeente Hilversum het voorlopig ontwerp voor de verlegging van deze weg om Anna’s Hoeve. Door middel van een ecoduct kunnen de dieren ongehinderd en veilig de infrastructuur passeren en ontstaat er een aaneengesloten natuurgebied.

Technisch management

Sinds halverwege 2020 is BK ingenieurs in de persoon van Niels Böhmer als technisch manager op ‘contract C3’ in Hilversum de schakel tussen de opdrachtgever, de toekomstig beheerder en de aannemer van het werk. Hij ziet erop toe dat de aannemer bouwt wat hij beloofd heeft en dat de beheerder dit areaal straks één op één in beheer en onderhoud kan overnemen. Hij heeft in de ontwerpfase het ontwerp laten toetsen op de gestelde eisen en geadviseerd over de te gebruiken techniek. Nu de bouwfase in volle gang is, toetst Niels samen met het toetsteam op afwijkingen en techniek en betrekt de beheerders actief bij het werk. Dit doet hij onder andere in risico-overleggen, toetsoverleggen en overleg met het omgevingsmanagement.

Mooi werk

Naar verwachting duren de werkzaamheden aan HOV in ’t Gooi tot eind 2022. De werkzaamheden over het gehele traject lopen door natuurgebied en midden door de stad. Er zijn veel betrokken partijen, veel stakeholders. Dat maakt dit project nog nét iets uitdagender en aantrekkelijker.

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit project in het bijzonder of over onze dienstverlening in het algemeen, of wilt u eens om de tafel om de mogelijkheden te bespreken? Niels Böhmer is u graag van dienst. U kunt hem een e-mail sturen of bellen: 088 321 26 40. 

Onder de naam HOV in ’t Gooi werken de gemeenten Huizen, Blaricum, Laren, Eemnes, Hilversum en de provincie Noord-Holland samen aan de busbaan. Ook ProRail, Het Goois Natuurreservaat en Rijkswaterstaat zijn nauw betrokken. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat maakt het project mede mogelijk.

 

De expertise van BK ingenieurs in dit project:


Volgend project Fill 4 Created with Sketch.

buitenruimte, BK ingenieurs, David de Wiedgebouw, Ubiversiteit Utrecht, OKRA Landschapsarchitecten, engineering, definitief ontwerp

Project

25 februari 2021

Buitenruimte David de Wiedgebouw, Universiteit Utrecht

In samenwerking met OKRA Landschapsarchitecten werkt BK ingenieurs aan de engineering van de…

Lees meer