HomeProjectenOmgevingsmanagement Spaarndammerhart: De Verbinding tussen de bouwer en de buurt

Project

Amsterdam

Omgevingsmanagement Spaarndammerhart: De Verbinding tussen de bouwer en de buurt

Architectuur verbindt heden met verleden, BK ingenieurs verbindt belanghebbenden

LocatieAmsterdam

OpdrachtgeverHeijmans Woningbouw B.V.

Periodeseptember 2018 - februari 2021

Waar eerst de Spaarndammerschool stond, verrijzen nu bijna tachtig nieuwe woningen en appartementen: Spaarndammerhart. Ondergronds is er plaats voor parkeer- en bergingskelders. Bouwer Heijmans heeft BK ingenieurs ingeschakeld voor het omgevingsmanagement. Heijmans schreef in zijn BLVC-notitie welke maatregelen hij gaat treffen om de overlast voor de omgeving te beperken. Aan BK ingenieurs de taak om de omgeving te informeren over de planning, de bijzonderheden en de overlastgevende werkzaamheden.

Omgevingsmanagement

Omgevingsmanagement bestaat uit drie pijlers:

  • contact onderhouden met de omgeving;
  • verbetervoorstellen doen voor de uitvoering;
  • én toetsen of de uitvoeringsorganisatie de met de omgeving gemaakte afspraken correct naleeft.

Zeker voor langdurige en ingrijpende bouwprojecten als Spaarndammerhart in een stedelijke omgeving, is correcte en tijdige communicatie met de omgeving van groot belang. Dit om draagvlak te behouden en overlast tot een acceptabel niveau te beperken. Wat acceptabel is, wordt enerzijds bepaald door objectieve normen zoals geluidsnormen uit het Bouwbesluit. Anderzijds door subjectieve begrippen als vertrouwen in de uitvoeringsorganisatie, transparantie van het uitvoeringsproces en de communicatie daarover. De omgevingsmanager handelt vragen en klachten af over de werkzaamheden. Dit doet hij in overleg met aannemer, projectleiders, gemeente en eventuele andere belanghebbenden zoals nutsbedrijven.

Locatiebezoeken

Een belangrijke bron van informatie voor de omgevingsmanager is overleg met de (hoofd)uitvoerder en buurtbewoners. Deze  is op werklocatie om de (informele) communicatie te bevorderen. En om zelf de omstandigheden te beoordelen en eventuele knelpunten tijdig te kunnen signaleren. De omgevingsmanager let op de bereikbaarheid, leefbaarheid en (bouw)veiligheid en of de communicatie volgens afspraak wordt uitgevoerd.

Draagvlak

De bouwstijl van de woningen en appartementen van Spaarndammerhart, ook wel De Verbinding genoemd, moest goed aansluiten bij de Amsterdamse School-stijl van de omliggende straten. In de architectuur is hiermee rekening gehouden. Het stratenpatroon is hersteld door de bestaande gesloten bouwblokken af te bouwen. Omwonenden zijn betrokken bij de gunning van het werk, de keuze van de bakstenen voor de buitengevels, de invulling van de buurtkamers en bij het ontwerp voor de gezamenlijke binnentuin en openbare ruimte. De tuinen en de gaard tussen de nieuwbouw en de oudbouw worden ingericht als een gemeenschappelijke groene oase, waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten. Het dak van de parkeergarage krijgt een bedekking met diverse soorten groen en de bestrating en de schitterende poorten, die ontworpen zijn door kunstenaar Martijn Sandberg, verbinden de binnentuin met de wijk.

 

Wilt u meer weten over de rol van BK ingenieurs bij Spaarndammerhart in het bijzonder, over omgevingsmanagement of de dienstverlening van BK ingenieurs in het algemeen? Neemt u dan contact op met Ilona Bondrager of bel het algemene nummer en u wordt verbonden met een beschikbare deskundige.

De expertise van BK ingenieurs in dit project:


Dit project is geplaatst in het volgende dossier:

Volgend project Fill 4 Created with Sketch.

HOV in 't Gooi, BK ingenieurs, Niels Böhmer, technisch manager, definitief ontwerp, voorlopig ontwerp, vrije busbaan, Hilversum, Oosterengweg

Project

5 februari 2021

HOV in ’t Gooi

Provincie Noord-Holland vindt dat iedereen die in ’t Gooi woont of werkt op tijd en filevrij moet…

Lees meer