HomeProjectenNatuurpark Geestmerloo

Project

Koedijk

Natuurpark Geestmerloo

24 ha natuurbegraafplaats, natuurspeelplaats en wandelgebied aan Nauertogt in Koedijk

LocatieKoedijk

OpdrachtgeverDunweg BV

Periode2015 - 2020

Betrokken partijenRecreatieschap Geestmerambacht
Gemeente Alkmaar
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Provincie Noord-Holland

Toen uitvaartondernemer Dunweg enkele jaren geleden het plan opperde om ruimte te maken voor natuurbegraven op Geestmerloo, stuitte dit op behoorlijk verzet. Tegelijk waren er ook opvallend veel positieve reacties op het plan in het gebied aan de Nauertocht in Koedijk. BK Bouw- & Milieuadvies stelde namens opdrachtgever Dunweg het bestemmingsplan op. Zij voerden de milieuonderzoeken uit en handelden samen met Gemeente Alkmaar de bezwarenbehandeling af. Het kostte geduld en doorzettingsvermogen, maar sinds juli 2020 is natuurpark Geestmerloo gereed en openbaar toegankelijk.

Zijn tijd vooruit

Begraven is van alle tijden. Steeds meer mensen denken tijdens hun leven na over wat zij na hun dood voor impact willen hebben, in groeiende mate ook op het milieu. Het initatiatief om een natuurbegraaflaats te realiseren was niet nieuw, maar wel uniek in Noord-Holland. Aan de hobbels en kuilen die het proces heeft doorlopen is duidelijk zichbaar dat iedereen tijd nodig heeft gehad om aan het idee te wennen.

Weerstand

Omwonenden vreesden voor hun gezondheid met de begraafplaats in de buurt. Tegenstanders vonden het gebied vanwege de hoge grondwaterstand niet geschikt voor een natuurbegraafplaats. Ook de combinatie van natuur/recreatie en begraven was voor velen een vreemd idee en gaf weerstand. Volgens hen was niet aangetoond dat het project, dat gecombineerd is met natuurontwikkeling, financieel haalbaar is. Het plan zou in strijd zijn met de regels van de provincie en ‘er is geen behoefte aan de begraafplaats’. De bestuursrechter gaf hen ongelijk. De Raad van State bepaalde in het hoger beroep dat Gemeente Alkmaar terecht de vergunning heeft verleend.

Met de tijd mee

Nu bleek dat er grote vraag is naar deze vorm van begraven. Vanaf het moment dat het plan groen licht kreeg, meldden zich al vele geïnteresseerden. Gelukkig is er op de natuurbegraafplaats van 11 hectare ruimte voor 5.500 graven en 1.650 urnen. Het begraven moet uiteraard wel aan stricte eisen voldoen. Het is de bedoeling dat mensen het lichaam teruggeven aan de natuur. De overledene draagt dus bijvoorbeeld afbreekbare kleding en een biologisch afbreekbare kist. En bestaat de grafaanduiding uit een gegraveerde boomschijf. De graven zijn voor eeuwig, ze worden niet geruimd.

Een lange weg

Voordat een plan als dit gerealisserd kan worden, gaat er jaren van voorbereiding aan vooraf. Al in 2015 raakte bouw- & milieuadvies betrokken bij de plannen. Eerst stelden onze adviseurs het bestmmingsplan op. Om de plannen te onderbouwen moet altijd onderzoek gedaan worden, zodat aangetoond kan worden dat het plan het milieu, de natuur en de mens niet schaadt. Daarom is eerst archeologisch onderzoek uitgevoerd naar eventueel aanwezige belanrijke resten. Ook voerden wij  bodemonderzoek en waterbodemonderzoek uit om vast te stellen hoe het met de kwaliteit van de (te verplaatsen) grond gesteld was. Ook flora- en faunaonderzoek behoort tot het vaste pakket; het plan en de uitvoering mag in geen geval schade berokkenen aan bedreigde en beschermde planten- en diersoorten.

Praten, praten, praten

Veel van ons werk bestaat uit praten en rapporteren. Eerst om het plan van onze opdrachtgever helder te krijgen, zodat we het bestemmingsplan namens hem kunnen opstellen. Tussentijds brengen we onze opdrachtgever periodiek en doorlopend op de hoogte van de vorderingen en uitkomsten van de uitgevoerde onderzoeken. Maar niet alleen onze opdrachtgever wil weten waar hij aan toe is. Ook het recreatieschap, de provincie en de gemeente hebben behoefte aan informatie en stellen hun eisen aan het proces en de uitvoering. Het bestemmingsplan ligt altijd zes weken ter inzage bij de gemeente. Iedereen die bezwaren heeft, mag deze in die periode kenbaar maken. BK bouw- & milieadvies heeft samen met Gemeente Alkmaar zorggedragen voor de afhandeling van de bezwaren die binnegekomen waren. En tijdens de informatiebijeenkomsten en de bezwarenbehandeling bij de rechtbank en Hoge Raad.

Niet alleen een natuurbegraafplaats

Natuurpark Geestmerloo is voor een deel natuurbegraafplaats. De natuurbegraafplaats beslaat 11 hectare, de andere 13 hectare zijn ingericht als natuurspeelplaats, wandel- en natuurgebied. Natuurpark Geestmerloo is alleen toegankelijk voor wandelaars. In het grootste deel van het park zijn honden welkom, mits aangelijnd. Aan de westzijde van dit gebied ligt 1,5 hectare, dat is bestemd voor het Bos der Omarming. Hier is plaats voor herdenkingsbomen voor overleden kinderen die elders begraven zijn.

 

Wilt u meer weten over dit project of over de dienstverlening van bouw- & milieuadvies? Neem contact op met Eric Mathôt of bel 088 321 25 00.

De expertise van BK ingenieurs in dit project:


Volgend project Fill 4 Created with Sketch.

BK ingenieurs, omgevingsmanagement, omgevingsmanager, Heijmans, BLVC-coördinatie

Project

21 januari 2021

Omgevingsmanagement Spaarndammerhart: De Verbinding tussen de bouwer en de buurt

Waar eerst de Spaarndammerschool stond, verrijzen nu bijna tachtig nieuwe woningen en appartementen:…

Lees meer